Spotkania małżeńskie

Spotkania Małżeńskie , nazywane też Dialogami Małżeńskimi, są ruchem rekolekcyjnym i formacyjnym skierowanym do małżonków. Celem tego ruchu jest pogłębianie więzi małżeńskiej oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru związku męża i żony.

Fundamentem jest dialog małżeński, który pozwala małżonkom nieustannie lepiej się poznawać – z jednej strony; z drugiej – dojrzale rozwiązywać pojawiające się nieporozumienia czy konflikty. Dialog ten opiera się na czerech podstawowych zasadach:

  • słuchanie przed mówieniem,
  • rozumienie przed ocenianiem,
  • dzielenie się przed dyskutowaniem,
  • nade wszystko przebaczanie.

Powyższe zasady odnoszą się także do więzi z Bogiem – pomagają w rozwoju życia duchowego.

Zajęcia prowadzą małżeństwa oraz kapłani, którzy mają odpowiednie przygotowanie i zyskują status „animatorów”. Animatorzy działają społecznie i nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Obecnie w Polsce funkcjonują 24 ośrodki Spotkań Małżeńskich. Mianem „ośrodka” określa się wspólnotę składającą się z co najmniej trzech małżeństw oraz kapłana – animatorów, którzy prowadzą przynajmniej jedną serię rekolekcji podstawowych dla małżeństw, a także formacyjne spotkania porekolekcyjne.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje o charakterze warsztatów. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich wiąże się z wyjazdem do domu rekolekcyjnego. Rekolekcje rozpoczynają się w piątki o godz. 17:30, a kończą w niedziele około godz. 15:00. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci. Wiele małżeństw chce kontynuować doświadczenie rekolekcji w sposób systematyczny w czasie comiesięcznych spotkań w grupach porekolekcyjnych. Ponadto wspólnota organizuje: weekendy małżeńskie – rekolekcje podstawowe i pogłębiające, rekolekcje dla narzeczonych, wieczory dla zakochanych, rekolekcje wakacyjne dla rodzin.

W diecezji gliwickiej od 2014 roku istnieje mała grupa Spotkań Małżeńskich, którą współtworzył śp. ks. Marcin Gruszka. Obecnie uczestnikom małej grupy gliwickiej towarzyszy ks. dr Michał Zurzycki – diecezjalny duszpasterz rodzin.

Więcej informacji oraz terminy rekolekcji znajdują się na stronie: spotkaniamalzenskie.pl

Kontakt do gliwickiej małej grupy Spotkań Małżeńskich: Helena Perońska tel. 505 093 057

Autor: Natalia Klepacka