Duszpasterstwo Rodzin po Stracie Dziecka Diecezji Gliwickiej

Ks. Biskup Ordynariusz Jan Kopiec, dekretem z dnia 01 czerwca 2015 roku (nr 748/15/P) powołał do istnienia Duszpasterstwo Rodzin po Stracie Dziecka Diecezji Gliwickiej i mianował ks. mgr Sławomira Madejewskiego Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin po Stracie Dziecka. Wyszedł tym samym naprzeciw oczekiwaniom wielu rodzin, które przeżywają dramat utraty dziecka. Liczba dzieci utraconych w Polsce w skali roku sięga kilkudziesięciu tysięcy. Są to różne sytuacje i dotyczą dzieci w różnym wieku. Każda śmierć dziecka, czy w następstwie wypadku, czy nieuleczalnej choroby, morderstwa, samobójstwa, poronienia czy zakończenia życia w łonie matki, powoduje, że rodzice przeżywają ogromny ból i zadają pytanie: dlaczego tak się stało? Bardzo często pozostają w tym cierpieniu sami, a nawet napotykają na niezrozumienie ze strony otaczających ich ludzi. Zadaniem tego specjalistycznego duszpasterstwa jest towarzyszenie tym rodzicom w żałobie, pomoc duchowa, pomoc w zorganizowaniu pochówku ich dzieci, organizacja grup wsparcia w różnych częściach diecezji, przygotowanie obchodów Dnia Dziecka Utraconego (15 października).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach organizuje pochówek dzieci zmarłych przed narodzinami w zbiorowym grobie na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach. Najbliższa taka ceremonia odbędzie się 25 marca 2023 r. o godzinie 9 w kaplicy Cmentarza Centralnego przy ul. Kozielskiej – uroczystość będzie miała charakter świecki

(za OPS Gliwice https://opsgliwice.pl/uroczystosc-pochowku-dzieci-martwo-urodzonych-3/).

Grób dzieci utraconych znajduje się na Cmentarzu Centralnym  w sektorze K 1.1 (obok sektora J1).

Mapa cmentarza: https://mzuk.gliwice.pl/wp-content/uploads/2020/01/centralny.pdf