Dzień Świętości Życia

25 marca - Dzień Świętości Życia

W tym dniu obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. W 1998r. Konferencja Episkopatu Polski ustanawia Dzień Świętości Życia. Jest to odpowiedź na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku. Słowa te do dziś poruszają serca wielu osób

„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota” (EV 61).

Coroczne obchodzenie Dnia Świętości Życia ma na celu budzić wrażliwość na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócić uwagę jak bardzo potrzebna jest szczególna troska o życie.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.