Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego

Nabór na rocznik 2023-2025 już rozpoczęty!

Inauguracja roku akademickiego rozpocznie się 30 września 2023 roku:

 • 9:00 – Msza św. w Kaplicy NSPJ Sióstr Boromeuszek w Gliwicach – wejście od ulicy Ziemowita;
 • 10:30 – 11:30 – Centrum Edukacyjne JP II w Gliwicach – poczęstunek;
 • 12:00 – 18:00 – Centrum Edukacyjne JP II w Gliwicach – zajęcia.

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego powołane w roku 2005 pod patronatem ks. biskupa ordynariusza jest prowadzone przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej. Nauka trwa dwa lata (4 semestry), a zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach od 9 do 18.

Studium jest kierowane do każdego kto chciałby:

 • uzupełnić wiedzę na temat małżeństwa i rodziny;
 • profilaktycznie uprzedzać konflikty w swoim małżeństwie, rodzinie;
 • być prawdziwie kochającym małżonkiem;
 • być odpowiedzialnym rodzicem;
 • pomagać innym w trudnościach małżeńskich i rodzinnych;
 • przygotować się do życia w małżeństwie i rodzinie;
 • upewnić się w swoim wyborze powołania;
 • nabyć praktycznych umiejętności prowadzenia prawidłowego dialogu;
 • przygotować się do posługi w parafii dla małżeństw i rodzin;
 • być obrońcą życia poczętego.

To tylko wybrane korzyści z wielu jakie zapewniamy poprzez zapraszanie szanowanych wykładowców z wielu uczelni i środowisk Kościoła.

Przy wyborze wykładowców kierujemy się przede wszystkim:
– dobrą znajomością tematu;
– rzetelnością w realizacji tematu;
– umiejętnością ukazywania wartości chrześcijańskich w kontekście realizowanego tematu;
– doświadczeniem życiowym prelegentów;
– dobrym kontaktem prowadzącego ze słuchaczem;
– wykorzystaniem metod aktywizujących w trakcie wykładów przez wykładowcę.

Naszymi stałymi wykładowcami są:

– ks. dr Michał Zurzycki – diecezjalny duszpasterz rodzin w diecezji gliwickiej, psychoterapeuta;

– ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec – kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społ. U.O.;

– ks. dr Łukasz Florczyk – biblista U.O.;

– ks. dr Rafał Dappa – prawo kanoniczne – przewodniczący Trybunału Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej;

– ks. dr Grzegorz Koss – dyrektor Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, lekarz medycyny;

– ks. dr Tomasz Gorczyński – diecezjalny duszpasterz rodzin w diecezji bielsko-żywieckiej;

– dr Stanisława Mielimąka – dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii;

– dr Marek Babik – wykładowca Ignatianum w Krakowie;

– dr Kornelia Czogalik – doradca życia rodzinnego, świecki teolog, nauczyciel NPR;

– mgr Katarzyna Kamińska Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, świecki teolog, instruktor NPR;

– mgr Michał Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, psychoterapeuta, mediator, instruktor NPR;

– mgr Agnieszka Kafka – Prezes PSNNPR oddział śląski, instruktor NPR, doradca życia rodzinnego;

– mgr Małgorzata Nitecka – psycholog, trener PTP;

– mgr Teresa Plewa – doradca życia rodzinnego;

– mgr Karolina Gleń – położna, instruktor FCP;

– mgr Marek Wójcik – doradca życia rodzinnego diecezji bielsko-żywieckiej;

– mgr Iwona Łyda – radca prawny;

– Łukasz Herduś – certyfikowany instruktor terapii uzależnień.

W realizacji programu Studium (ok. 150 godzin zegarowych), łączącego elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe przewodnikami będą doświadczeni specjaliści. Podejmowane będą tematy dotyczące małżeństwa i rodziny w aspekcie teologicznym, etycznym, psychologicznym, biologicznym i prawnym oraz zajęcia warsztatowe dotyczące dynamiki grupy i nauczania metody Naturalnego Planowania Rodziny.

Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A, raz w miesiącu w soboty godz. 9-18 (godz. 13-14 przerwa obiadowa) i jeden weekend wyjazdowy.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, uzyskując wiedzę i  uprawnienia do prowadzenia: prelekcji na temat małżeństwa i rodziny, Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego, katechez i spotkań dla młodzieży oraz nauki metody Naturalnego Planowania Rodziny objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Posiadanie w/w  dyplomu uprawnia do działalności na terenie Kościoła Katolickiego Diecezji Gliwickiej na podstawie misji kanonicznej wydanej przez Biskupa Diecezji Gliwickiej za rekomendacją Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

 

Organizacja Studium

 • Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
 • Zajęcia: jedna sobota miesiąca od września do czerwca i weekend wyjazdowy w listopadzie.
 • Czas zajęć: 9:00 do 18:00 (z przerwą obiadową od 13-14)
 • Miejsce: Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A, 44-100 Gliwice.
 • Odpłatność: 300,- zł semestr (możliwy upust dla małżonków i osób blisko spokrewnionych)
 • Termin składania podań: do 15 września 2023 r..

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do studium (podanie powinno zawierać dane osobowe,
  teleadresowe, parafię z miejscowością kandydata).
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 • Opinia księdza proboszcza.
 • Fotografia typu legitymacyjnego (3,5 x 4,5 cm): 1 szt.

Dokumenty można złożyć:

– osobiście w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 5a Gliwice (w trakcie dyżurów)

– przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@dorodzin.pl

– w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego z tej strony wystarczy przynieść dokumenty na pierwsze zajęcia.


Opłaty:

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego istnieje dzięki ofiarności naszych studentów, którzy są proszeni o wpłatę darowizny w wysokości niemniej niż 300 zł. na semestr, przeznaczanej na organizację studium (prelegenci, materiały dla studentów, koszty administracji). Małżeństwa, osoby spokrewnione ze sobą, narzeczeni (którzy będą korzystać z jednego kompletu materiałów), proszeni są o wpłatę kwoty nie mniejszej niż 250 zł. za semestr od osoby.

Dane do wypisania przelewu na oryginalnym druku:

DUSZPASTERSTWO RODZIN DIECEZJI GLIWICKIEJ

 1. Łużycka 1, 44-100 Gliwice

Bank Pekao S.A. I Oddział Gliwice

NR KONTA 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620

Proszę wpisać tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego (DSŻR. sem. …)

Dodatkowe informacje:

Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie tel. kom. 501 397 904, 507 38 99 48,

email: biuro@dorodzin.pl

Opinie absolwentów:

Natalia

“Dla mnie studium Życia Rodzinnego to wyjątkowe doświadczenie z kilku powodów. Z jednej strony, będąc na początku drogi małżeńskiej i rodzicielskiej, czerpię z wiedzy i doświadczeń ekspertów prowadzących zajęcia i przenoszę je na własny grunt. Nie mogę też nie wspomnieć o innych uczestnikach Studium, którymi są rodzice, małżonkowie czy osoby samotne, będące na etapie rozeznawania swojego powołania – obecność tychże osób i nawiązane relacje to ogromny zasób.

Z drugiej strony, prezentowana wiedza podczas zajęć już niejednokrotnie pozwoliła mi pomóc innym, będącym w potrzebie.

Jest jeszcze jeden aspekt, dla mnie samej bardzo istotny – nauka NPR. To nie tylko zaznajomienie się z fizjologią człowieka w kontekście płodności czy poznanie metody, która pozwala naturalnie planować małżonkom poczęcie czy odkładanie dziecka, to coś znacznie więcej. Przede wszystkim wielkie odkrycie własnego piękna jako kobiety i piękna mojego Męża jako mężczyzny, a także płodności jako wielkiego daru.

O swoich doświadczeniach i czerpanych korzyściach mogłabym jeszcze długo, ale to zawsze pozostaje w sferze subiektywnej. Zachęcam: PRZYJDŹ, ZOBACZ, PRZEKONAJ SIĘ SAM!”

– Natalia Klepacka, uczestniczka trwającego Studium Życia Rodzinnego

_____________________________________

Konrad

Miałem to szczęście zdobywać tutaj niezwykle ważną dla mojego małżeństwa, rodziny wiedzę (teoretyczną i praktyczną) dotyczącą takich dziedzin jak teologia, psychologia, pedagogika, seksuologia oraz miałem możliwość poznania (w sumie bardziej pogłębienia) stylu życia zwanego Naturalnym Planowaniem Rodziny, który stosujemy z żoną od 10 lat, czyli od początku małżeństwa. Ta zdobyta wiedza z tak wielu obszarów dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że pomysł Boga na małżeństwo i rodzinę jest genialny.

Nie zapomnę życzliwej atmosfery na zajęciach, zawartych nowych przyjaźni i znajomości, kompetentnych wykładowców oraz pysznej kawy z „pingwinka” i wielu wybornych ciast, które w niezdrowych ilościach pałaszowałem na przerwach.

Gorąco polecam Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego!

Posłuchaj podcastu o studium

Dokumenty

Pobierz, wypełnij i dostarcz podanie na Diecezjalne studium Życia Rodzinnego – POBIERZ PODANIE

Kwestionariusz osobowy słuchacza Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego POBIERZ KWESTIONARIUSZ

Bloki tematyczne

Tematy

I. Nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie – teologia i biblia.

Biblia o małżeństwie i rodzinie.

Nauka o małżeństwie i rodzinie w Dokumentach Kościoła:

1. Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego i rodzaje Dokumentów Kościoła.

2. Encyklika Humanae vitae pap. Paweł VI.

3. Encyklika Evangelium vitae pap. Jan Paweł II.

4. Adhortacja Familiaris consortio pap. Jan Paweł II.

5. Instrukcja Donum vitae KNW.

6. Adhortacja Amoris Laetitia pap. Franciszek.

Teologia małżeństwa i rodziny:

1. Wzór Trójcy Świętej a małżeństwo i rodzina – odrębność, komunia.

2. Miłość małżeńska jako dzieło Ducha Świętego.

3. Następstwa grzechu pierworodnego dla jedności małżeńskiej.

4. Rodzina domowym Kościołem.

Istota i znaczenie Sakramentu Małżeństwa:

1. Definicja (KKK 1601-1617), istota (KKK 1664) i łaska (KKK 1661) Sakramentu Małżeństwa.

2. Janowa koncepcja Kościoła jako powszechnego sakramentu zbawienia (J 13, 34-35) a sakrament małżeństwa.

3. Sakrament Małżeństwa wg. św. Pawła (Ef 5, 21-33).

4. Zawarcie przymierza małżeńskiego: forma, słowa i znaczenie przysięgi małżeńskiej.

5. Słowa i gesty miłości małżonków do siebie w codziennym życiu jako życie sakramentem małżeństwa.

6. Współżycie małżeńskie jako znak sakramentalny i wyraz miłości.

II. Wybrane zagadnienia z psychologii małżeństwa i rodziny.

1. Rozwój i dojrzewanie do miłości (wybór drogi powołania).

2. Psychologia małżeństwa i rodziny.

3. Społeczne zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego.

Kultura życia małżeńskiego i rodzinnego – warsztaty.

Warsztaty:

1. Podstawy komunikacji interpersonalnej – uczucia, potrzeby, hierarchia wartości, poznanie i tworzenie komunikatów bezpośrednich.

2. Konflikty małżeńskie: źródła, następstwa i rozwiązywanie.

Warsztaty:

1. Kryzys małżeński – przyczyny, objawy, zapobieganie i wychodzenie.

2. Podstawy terapii małżeńskiej.

Pomoc osobie uzależnionej i współuzależnionej.

III. Wybrane zagadnienia z prawa.

Małżeństwo w prawie kanonicznym.

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

IV. Wybrane zagadnienia z seksuologii – etyka seksualna, bioetyka.

Natura ludzkiej płciowości (kobieta i mężczyzna). Rozwój psychoseksualny człowieka.

Zaburzenia seksualne i dewiacje, przemoc seksualna.

Etyka w życiu małżeńskim.

Elementy bioetyki:

1. Sztuczna regulacja poczęć (antykoncepcja, aborcja).

2. Sztuczna prokreacja (zapłodnienie pozaustrojowe, sztuczna inseminacja, klonowanie), diagnostyka prenatalna.

Eutanazja.

Bloki tematyczne

Tematy

V. Zagadnienia z fizjologii płodności i metod Naturalnego Planowania Rodziny – biomedycyna.

Fizjologia i anatomia układu płciowego człowieka, endokrynologia, dojrzewanie i przekwitanie płciowe.

Metody Naturalnego Planowania Rodziny – istota, historia, skuteczność, rodzaje.

Metoda wielowskaźnikowa – podwójnego sprawdzenia:

– zasady obserwacji podstawowych objawów płodności i interpretacji kart

– karty typowe i nietypowe;

– karty po porodzie;

– karty po odstawieniu środków hormonalnych;

– karty w premenopauzie.

Poczęcie człowieka, okres ciąży, poród.

Cykle dziewcząt dojrzewających. Techniki i urządzenia wspomagające NPR.

Przekwitanie: premenopauza, andropauza.

Naturalne karmienie piersią – zalety i trudności, metoda LAM.

Sztuczna regulacja poczęć. Sztuczna prokreacja.

Aborcja. Syndrom aborcyjny i ocaleńca.

NaProTechnology.

VI. Poradnictwo rodzinne. Komunikacja interpersonalna, metodyka pracy doradcy życia rodzinnego.

1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej.

2. Metodyka pracy warsztatowej.

3. Praca z grupą, zajęcia integracyjne.

Poradnictwo rodzinne:

· Geneza i twórcy Duszpasterstwa Rodzin w Polsce.

· Struktura Duszpasterstwa Rodzin w Polsce i Diecezji Gliwickiej.

· Sylwetka doradcy życia rodzinnego.

· Wskazówki dla doradcy życia rodzinnego – spotkania grupowe.

· Spotkania indywidualne w PŻR – wskazówki dla doradcy.

· Minimum programowe bezpośredniego przygotowania do sakramentu małż..

· Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – ćwiczenia – indywidualne spotkania narzeczonych, przypadki.

· Poradnictwo rodzinne – diagnoza problemu.

· Poradnictwo rodzinne – psychoedukacja, studium przypadku

· Inne formy pomocy rodzinie.

VII. Zaliczenie Studium

Sprawdzian NPR 1 – Definicja, historia, skuteczność, zalety i trudności NPR. Anatomia i fizjologia układu płciowego człowieka.

Sprawdzian NPR 2 – Metoda podwójnego sprawdzenia. Sztuczne metody planowania rodziny. Życie z płodnością.

Sprawdzian NPR 3 – Płodność po porodzie. Premenopauza. Płodność po odstawieniu środków hormonalnych. Nauczanie i dokształcanie nauczyciela NPR.

Metodyka pisania pracy dyplomowej.

Obrona pracy dyplomowej.

Egzamin NPR I stopnia.

 

 

Statut

Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

pod patronatem Biskupa Ordynariusza Diecezji Gliwickiej


„Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu duchowym. Wychowanie w  tym ujęciu może być równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo, Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.”

List do Rodzin Gratissimam Sane Ojca Świętego Jana Pawła II, Rzym 02.02.1994r.

W oparciu o Dokumenty Kościoła Katolickiego mówiące o potrzebie apostolstwa na rzecz rodziny i aktualną potrzebę duszpasterską Kościoła lokalnego Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej powołuje z dniem 10 września 2005r. Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach pod patronatem Biskupa Ordynariusza Diecezji Gliwickiej Ks. Jana Wieczorka.

I. Cel Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego
1. Celem DSŻR jest przygotowanie:

 • parafialnych doradców życia rodzinnego,
 • osób tworzących zespoły pastoralne przygotowujących młodzież szkół średnich do małżeństwa w ramach katechez przyparafialnych,
 • małżonków i rodziców do lepszego pełnienia swych ról w rodzinie, poprzez pogłębioną refleksję naukową i chrześcijańskie spojrzenie na małżeństwo i rodzinę.

II. Organizacja i władze Studium
1. DSŻR podlega bezpośrednio Referatowi Duszpasterstwa Rodzin Diecezjalnej Kurii w Gliwicach.
2. Władzą dla DSŻR w Gliwicach są: Ordynariusz Diecezji Gliwickiej, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i ściśle z nim współpracujący Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego.
3. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego powołują prelegentów do pracy w studium.
4. Studium jest finansowane ze środków, które są zobowiązani przekazać słuchacze w wysokości 300 zł. za semestr, w terminach podanych w rozdziale III, pkt. 3i 4.
Jeżeli w zajęciach Studium uczestniczą osoby blisko spokrewnione lub para małżonków, to istnieje możliwość obniżenia czesnego o 25% na osobę, po wcześniejszym rozpatrzeniu sytuacji materialnej słuchacza przez organizatorów.
5. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego czuwają nad organizacją i prawidłowym przebiegiem Studium.
6. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin w porozumieniu z Diecezjalnymi Doradcami Życia Rodzinnego występują z prośbą do Biskupa Ordynariusza Diecezji Gliwickiej o udzielenie misji kanonicznej absolwentom Studium.
7. Wykładowcami DSŻR są profesorowie Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Teologicznego w Opolu oraz zaproszeni specjaliści.

III. Słuchacze DSŻR
1. DSŻR posiada słuchaczy zwyczajnych i tzw. „wolnych”
– słuchacze zwyczajni otrzymują dyplom ukończenia DSŻR oraz misję kanoniczną,
– słuchacze „wolni” otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Studium, nie uprawniające do otrzymania misji kanonicznej.
2. O przyjęciu do Studium decydują Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego.
3. Warunkiem przyjęcia są:
– złożenie podania – prośby o przyjęcie do Studium,
– przedłożenie pisemnej opinii Księdza Proboszcza o kandydacie,
– uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł. do dnia 30 września roku rozpoczęcia nauki na konto Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.
4. Słuchacz Studium jest zobowiązany do wpłat za kolejne semestry do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego dany semestr na konto Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.
5. Osoby, które nie uiszczą w terminie czesnego zostaną skreślone z listy słuchaczy Studium – po jednorazowym wezwaniu do zapłaty.

IV. Studia

1. DSŻR trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca. Jeden semestr obejmuje 5 zjazdów, oraz jeden warsztat wyjazdowy weekendowy.
2. Formacja teologiczna ma na celu poznanie nauki katolickiej o małżeństwie i rodzinie w oparciu o dokładną znajomość źródeł Objawienia w ścisłej łączności z Magisterium Kościoła Katolickiego.
3. Formacja warsztatowa ma wyrobić, między innymi umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą oraz poznanie metody Naturalnego Planowania Rodziny.
4. Po ukończeniu Studium absolwent otrzymuje dyplom DSŻR, który może być podstawą do otrzymania misji kanonicznej. Dyplom jest honorowany tylko przez instytucje kościelne.
5. Słuchacze zwyczajni mogą przystąpić do egzaminu II° w celu uzyskania dyplomu państwowego – Nauczyciela NPR Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
6. Do otrzymania dyplomu ukończenia DSŻR wymaga się:

 • wysłuchania przez dwa lata wykładów przewidzianych programem – możliwa usprawiedliwiona nieobecność na 2 blokach w ciągu semestru,
 • uczestniczenia w warsztatach z komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą – wymagana obecność na całości,
 • uczestniczenia w ćwiczeniach nauki metody NPR – każda nieobecność musi być indywidualnie z prowadzącym uzupełniona do następnych zajęć,
 • zaliczenia trzech testów kontrolnych przewidzianych programem z metody NPR,
 • przedłożenia pracy dyplomowej na temat ustalony z opiekunem DSŻR, w formie papierowej (konspekt zajęć, opis teoretyczny tematu) i w formie elektronicznej (nośnik CD, DVD lub inna pamięć zewnętrzna) oraz jej obrony – przedstawienia w formie praktycznej,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu I stopnia z metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia.

7. Słuchacze „wolni” otrzymują zaświadczenie uczestniczenia w Studium. Słuchacz może otrzymać dyplom ukończenia Studium, gdy uzupełni brakujące zajęcia z kolejnym rocznikiem i spełni podstawowe warunki otrzymania dyplomu ukończenia DSŻR.

V. Ramowy program DSŻR

1. Program DSŻR obejmuje pięć bloków tematycznych.
2. Blok I – Nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie – teologia i biblia.

 • Biblia o małżeństwie i rodzinie.
 • Nauka o małżeństwie i rodzinie w Dokumentach Kościoła.
 • Teologia małżeństwa i rodziny.
 • Istota i znaczenie Sakramentu Małżeństwa.
 • Małżeństwo w prawie kanonicznym.

3. Blok II – Wybrane zagadnienia z psychologii małżeństwa i rodziny.

 • Psychologia małżeństwa i rodziny.
 • Społeczne zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego.
 • Kultura życia małżeńskiego i rodzinnego.
 • Budowanie więzi w małżeństwie poprzez umiejętność okazywania uczuć i dialog interpersonalny.
 • Komunikacja w małżeństwie i rodzinie – ćwiczenia.
 • Pomoc osobie uzależnionej i współuzależnionej.

4. Blok III – Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego i nieletnich.

 • Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

5. Blok IV – Wybrane zagadnienia z seksuologii – etyka seksualna, bioetyka.

 • Natura ludzkiej płciowości (kobieta i mężczyzna). Rozwój psychoseksualny człowieka.
 • Zaburzenia seksualne i dewiacje, przemoc seksualna
 • Etyka w życiu małżeńskim.
 • Elementy bioetyki: sztuczna regulacja poczęć (antykoncepcja, aborcja), sztuczna prokreacja (zapłodnienie pozaustrojowe, sztuczna inseminacja, klonowanie), diagnostyka prenatalna, eutanazja.

6. Blok V – Zagadnienia z fizjologii płodności i metod Naturalnego Planowania Rodziny – biomedycyna.

 • Fizjologia i anatomia układu płciowego człowieka, endokrynologia, dojrzewanie i przekwitanie płciowe.
 • Poczęcie człowieka, okres ciąży, poród, naturalne karmienie piersią.
 • Metody Naturalnego Planowania Rodziny – istota, historia, skuteczność, rodzaje.
 • Metoda objawowo- termiczna podwójnego sprawdzenia (angielska). Zasady obserwacji podstawowych objawów płodności i interpretacji kart.
 • Cykle dziewcząt dojrzewających. Techniki i urządzenia wspomagające NPR.
 • Sztuczna regulacja poczęć. Sztuczna prokreacja.
 • NaProTechnology.

7. Blok VI – Komunikacja interpersonalna, metodyka pracy warsztatowej i grupowej.

 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej.
 • Metodyka pracy warsztatowej.
 • Praca z grupą, zajęcia integracyjne.
 • Metodyka pracy doradcy życia rodzinnego
 • Wystąpienia publiczne -prelekcje – vademecum prelegenta
 • Spotkania indywidualne w PŻR – vademecum doradcy życia rodzinnego
 • Minimum programowe bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa
 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – indywidualne spotkania narzeczonych, przypadki
 • Poradnictwo rodzinne – diagnoza problemu, psychoedukacja, studium przypadku

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego