Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego

Nabór na rocznik 2024-2026 już rozpoczęty!

Inauguracja roku akademickiego – 28.09.2024 Parafia św. Bartłomieja w Gliwicach.

 

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego powołane w roku 2005 pod patronatem ks. biskupa ordynariusza jest prowadzone przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej. Nauka trwa dwa lata (4 semestry), a zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach od 9 do 18.

Studium jest kierowane do każdego kto chciałby:

 • uzupełnić wiedzę na temat małżeństwa i rodziny;
 • profilaktycznie uprzedzać konflikty w swoim małżeństwie, rodzinie;
 • być prawdziwie kochającym małżonkiem;
 • być odpowiedzialnym rodzicem;
 • pomagać innym w trudnościach małżeńskich i rodzinnych;
 • przygotować się do życia w małżeństwie i rodzinie;
 • upewnić się w swoim wyborze powołania;
 • nabyć praktycznych umiejętności prowadzenia prawidłowego dialogu;
 • przygotować się do posługi w parafii dla małżeństw i rodzin;
 • być obrońcą życia poczętego.

To tylko wybrane korzyści z wielu jakie zapewniamy poprzez zapraszanie szanowanych wykładowców z wielu uczelni i środowisk Kościoła.

Przy wyborze wykładowców kierujemy się przede wszystkim:
– dobrą znajomością tematu;
– rzetelnością w realizacji tematu;
– umiejętnością ukazywania wartości chrześcijańskich w kontekście realizowanego tematu;
– doświadczeniem życiowym prelegentów;
– dobrym kontaktem prowadzącego ze słuchaczem;
– wykorzystaniem metod aktywizujących w trakcie wykładów przez wykładowcę.

Naszymi stałymi wykładowcami są:

– ks. dr Michał Zurzycki – diecezjalny duszpasterz rodzin w diecezji gliwickiej, psychoterapeuta;

– ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec – kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społ. U.O.;

– ks. dr Łukasz Florczyk – biblista U.O.;

– ks. dr Rafał Dappa – prawo kanoniczne – przewodniczący Trybunału Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej;

– ks. dr Grzegorz Koss – dyrektor Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, lekarz medycyny;

– ks. dr Tomasz Gorczyński – diecezjalny duszpasterz rodzin w diecezji bielsko-żywieckiej;

– dr Stanisława Mielimąka – dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii;

– dr Marek Babik – wykładowca Ignatianum w Krakowie;

– dr Kornelia Czogalik – doradca życia rodzinnego, świecki teolog, nauczyciel NPR;

– mgr Katarzyna Kamińska Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, świecki teolog, instruktor NPR;

– mgr Michał Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, psychoterapeuta, mediator, instruktor NPR;

– mgr Agnieszka Kafka – Prezes PSNNPR oddział śląski, instruktor NPR, doradca życia rodzinnego;

– mgr Małgorzata Nitecka – psycholog, trener PTP;

– mgr Teresa Plewa – doradca życia rodzinnego;

– mgr Karolina Gleń – położna, instruktor FCP;

– mgr Marek Wójcik – doradca życia rodzinnego diecezji bielsko-żywieckiej;

– mgr Iwona Łyda – radca prawny;

– Elżbieta Łabojko – certyfikowany instruktor terapii uzależnień.

W realizacji programu Studium (ok. 150 godzin zegarowych), łączącego elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe przewodnikami będą doświadczeni specjaliści. Podejmowane będą tematy dotyczące małżeństwa i rodziny w aspekcie teologicznym, etycznym, psychologicznym, biologicznym i prawnym oraz zajęcia warsztatowe dotyczące dynamiki grupy i nauczania metody Naturalnego Planowania Rodziny.

Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A, raz w miesiącu w soboty godz. 9-18 (godz. 13-14 przerwa obiadowa) i jeden weekend wyjazdowy.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, uzyskując wiedzę i  uprawnienia do prowadzenia: prelekcji na temat małżeństwa i rodziny, Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego, katechez i spotkań dla młodzieży oraz nauki metody Naturalnego Planowania Rodziny objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Posiadanie w/w  dyplomu uprawnia do działalności na terenie Kościoła Katolickiego Diecezji Gliwickiej na podstawie misji kanonicznej wydanej przez Biskupa Diecezji Gliwickiej za rekomendacją Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

 

Organizacja Studium

 • Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
 • Zajęcia: jedna sobota miesiąca od września do czerwca i weekend wyjazdowy w listopadzie.
 • Czas zajęć: 9:00 do 18:00 (z przerwą obiadową od 13-14)
 • Miejsce: Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A, 44-100 Gliwice.
 • Odpłatność: 400,- zł semestr (możliwy upust dla małżonków i osób blisko spokrewnionych)
 • Termin składania podań: do 15 września 2024 r..

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do studium (podanie powinno zawierać dane osobowe,
  teleadresowe, parafię z miejscowością kandydata).
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 • Opinia księdza proboszcza.
 • Fotografia typu legitymacyjnego (3,5 x 4,5 cm): 1 szt.

Dokumenty można złożyć:

– osobiście w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 5a Gliwice (w trakcie dyżurów)

– przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@dorodzin.pl

– w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego z tej strony wystarczy przynieść dokumenty na pierwsze zajęcia.


Opłaty:

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego istnieje dzięki ofiarności naszych studentów, którzy są proszeni o wpłatę darowizny w wysokości niemniej niż 300 zł. na semestr, przeznaczanej na organizację studium (prelegenci, materiały dla studentów, koszty administracji). Małżeństwa, osoby spokrewnione ze sobą, narzeczeni (którzy będą korzystać z jednego kompletu materiałów), proszeni są o wpłatę kwoty nie mniejszej niż 350 zł. za semestr od osoby.

Dane do wypisania przelewu na oryginalnym druku:

DUSZPASTERSTWO RODZIN DIECEZJI GLIWICKIEJ

 1. Łużycka 1, 44-100 Gliwice

Bank Pekao S.A. I Oddział Gliwice

NR KONTA 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620

Proszę wpisać tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego (DSŻR. sem. …)

Dodatkowe informacje:

Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie tel. kom. 501 397 904, 507 38 99 48,

email: biuro@dorodzin.pl

Opinie absolwentów:

Natalia

“Dla mnie studium Życia Rodzinnego to wyjątkowe doświadczenie z kilku powodów. Z jednej strony, będąc na początku drogi małżeńskiej i rodzicielskiej, czerpię z wiedzy i doświadczeń ekspertów prowadzących zajęcia i przenoszę je na własny grunt. Nie mogę też nie wspomnieć o innych uczestnikach Studium, którymi są rodzice, małżonkowie czy osoby samotne, będące na etapie rozeznawania swojego powołania – obecność tychże osób i nawiązane relacje to ogromny zasób.

Z drugiej strony, prezentowana wiedza podczas zajęć już niejednokrotnie pozwoliła mi pomóc innym, będącym w potrzebie.

Jest jeszcze jeden aspekt, dla mnie samej bardzo istotny – nauka NPR. To nie tylko zaznajomienie się z fizjologią człowieka w kontekście płodności czy poznanie metody, która pozwala naturalnie planować małżonkom poczęcie czy odkładanie dziecka, to coś znacznie więcej. Przede wszystkim wielkie odkrycie własnego piękna jako kobiety i piękna mojego Męża jako mężczyzny, a także płodności jako wielkiego daru.

O swoich doświadczeniach i czerpanych korzyściach mogłabym jeszcze długo, ale to zawsze pozostaje w sferze subiektywnej. Zachęcam: PRZYJDŹ, ZOBACZ, PRZEKONAJ SIĘ SAM!”

– Natalia Klepacka, uczestniczka trwającego Studium Życia Rodzinnego

_____________________________________

Konrad

Miałem to szczęście zdobywać tutaj niezwykle ważną dla mojego małżeństwa, rodziny wiedzę (teoretyczną i praktyczną) dotyczącą takich dziedzin jak teologia, psychologia, pedagogika, seksuologia oraz miałem możliwość poznania (w sumie bardziej pogłębienia) stylu życia zwanego Naturalnym Planowaniem Rodziny, który stosujemy z żoną od 10 lat, czyli od początku małżeństwa. Ta zdobyta wiedza z tak wielu obszarów dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że pomysł Boga na małżeństwo i rodzinę jest genialny.

Nie zapomnę życzliwej atmosfery na zajęciach, zawartych nowych przyjaźni i znajomości, kompetentnych wykładowców oraz pysznej kawy z „pingwinka” i wielu wybornych ciast, które w niezdrowych ilościach pałaszowałem na przerwach.

Gorąco polecam Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego!

Posłuchaj podcastu o studium

Statut Studium do pobrania TUTAJ

Proszę pobrać kwestionariusz TUTAJ, wypisać i przynieść oryginał na pierwsze spotkanie.

Wkrótce zamieścimy bloki tematyczne realizowane w trakcie SŻR.