Odpowiedzialne rodzicielstwo

     Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Kościoła oznacza respektowanie cyklicznego rytmu płodności i niepłodności małżonków. Mimo że płodność zdrowego mężczyzny nie jest cykliczna (trwa cały czas), a płodność kobiety zależna jest od fazy cyklu miesiączkowego, to płodności nie rozdziela się na płodność mężczyzny i kobiety, ale mówi się o płodności małżonków. Dlaczego? Płodność kobiety jest nierozerwalnie związana z płodnością mężczyzny i na odwrót. Nie da się jej rozdzielić, ponieważ w przekazywaniu życia uczestniczy zarówno kobieta, jak i mężczyzna.

Dokumenty Kościoła o odpowiedzialnym rodzicielstwie

     Płodność jest w życiu małżonków wartością bardzo istotną i niosącą ze sobą dużą odpowiedzialność – za siebie nawzajem, za poczęte życie. Dlatego Kościół Katolicki zauważa wielowymiarowość tej sfery i, patrząc na nią kompleksowo, pokazuje małżonkom, jakie aspekty powinni wziąć pod uwagę, jeśli chcą odpowiedzialnie podchodzić do rodzicielstwa. Zwraca uwagę zarówno na uwarunkowania biologiczne, jak i psychologiczne, ekonomiczne i społeczne, a także rozeznawanie tej kwestii razem z Bogiem. Małżonkowie zachęcani są do „roztropnego namysłu i wielkoduszności” w decydowaniu o przyjęciu większej ilości dzieci lub odkładaniu (okresowym lub na czas nieograniczony) poczęcia kolejnego dziecka (encyklika Humanae vitae 10).

     Święty Jan Paweł II w swojej adhortacji Familiaris consortio łączy odpowiedzialne rodzicielstwo z całkowitym darem z siebie, który małżonkowie ofiarowują sobie nawzajem. Odpowiedzialne rodzicielstwo jest nastawione na zrodzenie nowego życia, jednak nie zatrzymuje się jedynie na tym aspekcie – wzajemne oddanie się małżonków jest nie tylko zjawiskiem biologicznym, połączeniem się ciał, ale także oddaniem osobowym – obejmuje całą istotę ludzką.

Odpowiedzialne rodzicielstwo w okresie narzeczeństwa

     Ze względu na wagę kwestii przekazywania nowego życia warto, aby ten temat był obecny w rozmowach pary jeszcze przed zawarciem sakramentu małżeństwa i rozważany w łączności z Bogiem, powierzany i przedstawiany Mu w modlitwie. Przyszli małżonkowie na pewno nie przewidzą wszystkich sytuacji, w których się znajdą, ale szczera, pełna zaufania i chęci zrozumienia drugiej osoby rozmowa na ten temat, z pewnością pomoże w przyszłości. Zadawanie sobie już w czasie narzeczeństwa pytań na temat płodności, odpowiedzialnego rodzicielstwa, metod NPR, gotowości do przyjęcia kolejnych dzieci, sprawi, że para będzie czuła się pewniej po ślubie, kiedy odpowiedzialne rodzicielstwo stanie się ich codzienną rzeczywistością.

Odpowiedzialne rodzicielstwo w praktyce

     Małżonkowie, powołani do wielkoduszności w przyjęciu, zrodzeniu i wychowaniu dzieci, są również wezwani do roztropności w tej sferze, więc decyzje dotyczące poczęcia kolejnego nowego życia powinni podejmować wspólnie, zważając na uwarunkowania, w których się znajdują – zdrowie psychiczne i fizyczne, wiek, sytuację finansową, warunki życia. Możliwe, że podejście do własnej płodności, rodzicielstwa, planowania lub odkładania poczęcia u jednego lub u obojga małżonków zmieni się w stosunku do tego, jak postrzegali te kwestie w czasie narzeczeństwa. Znajdą się w nowych okolicznościach, zmieni się stan zdrowia, pojawią się nowe wyzwania. Warto więc, aby małżonkowie byli w stałym kontakcie ze sobą w tej sferze, rozmawiali o niej, dzielili się swoimi rozterkami, trudnościami, pragnieniami i marzeniami, a także modlili się w tej sprawie i przedstawiali ją Bogu. Pomoże im to wspólnie iść drogą odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Bibliografia:

  • Fijałkowski, „Rodzicielstwo w zgodzie z naturą”
  • Paweł VI, „Humanae vitae – O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego”, Rzym 1968
  • Jan Paweł II, „Familiaris consortio – adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym”, Rzym 1981

Autor: Katarzyna Jagielska

Czym jest NPR?

     Naturalne planowanie rodziny to styl życia oparty na biologicznym rytmie płodności, który małżonkowie poznają przez obserwację jego objawów i zgodnie z ustalonym planem prokreacyjnym w swojej rodzinie dostosowują do niego współżycie płciowe.
Jak rozumieć tę definicję?

  • styl życia – to nie tylko techniczne stosowanie metody – obserwowanie objawów, interpretowanie ich, dopasowywanie do niego współżycia seksualnego. NPR staje się stylem życia, bo obejmuje całego człowieka, dotyczy nie tylko jego sfery seksualnej, ale też psychicznej, fizycznej i duchowej, jest ważnym aspektem budowania relacji małżeńskiej oraz wiąże się z planami prokreacyjnymi małżeństwa;
  • oparty na biologicznym rytmie płodności – pary stosujące metody NPR respektują to, w jaki sposób funkcjonuje organizm kobiety i mężczyzny i biorą pod uwagę cykliczny charakter płodności kobiety;
  • który małżonkowie poznają – płodność jest wspólną sprawą małżonków, dlatego NPR zakłada, że małżonkowie będą wspólnie angażować się w stosowanie metody – poznawanie jej zasad, interpretowanie objawów płodności, prowadzenie zeszytu obserwacji;
  • przez obserwację jego objawów – podstawowymi objawami cyklicznego rytmu płodności kobiety jest podstawowa temperatura ciała (PTC), śluz szyjkowy oraz zmiany szyjki macicy;
  • zgodnie z ustalonym planem prokreacyjnym w swojej rodzinie – małżonkowie wspólnie podejmują decyzję, czy w tym momencie, w jakim znajduje się każdy z nich, oni razem jako małżeństwo oraz ich rodzina, chcą przyjąć nowe życie, czy odłożyć poczęcie;
  • i dostosowują do niego współżycie płciowe – dzięki wiedzy na temat fazy cyklu, w której jest kobieta, małżonkowie mogą dostosować do niej współżycie w zależności od tego, czy planują, czy odkładają poczęcie.

Bibliografia: „Największa z nich jest miłość. Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa”, red. K. Kamińska-Jurkiewicz, M. Jurkiewicz, Gliwice 2022
Autor: Katarzyna Jagielska

Zalety NPR dla małżonków

Naturalne metody planowania rodziny to nie tylko zgodne z nauką Kościoła planowanie płodności!

Badania naukowe oraz doświadczenia małżonków, którzy wybrali ten styl wspólnego życia, potwierdzają, że zalet stosowania NPR jest dużo więcej.  Oto tylko część z nich:

– skuteczność: w określonych warunkach (dobre poznanie zasad NPR, wysoka motywacja, prawidłowe stosowanie) metody NPR mogą osiągać skuteczność 100%;
– korzyści dla zdrowia: metody NPR nie tylko nie działają szkodliwie dla zdrowia i nie ingerują w funkcjonowanie organizmu, ale mają też działanie profilaktyczne (wczesne wykrywanie nieprawidłowości w układzie rozrodczym, ograniczenie szerzenia się chorób przenoszonych drogą płciową) oraz przyspieszają poczęcie u par, które je planują;
– korzyści w czasie ciąży: stosując metody NPR, para może dokładniej ustalić datę porodu, a prowadząc obserwacje w czasie ciąży, monitorować jej prawidłowy przebieg i dzięki temu odpowiednio wcześnie zareagować w razie wykrycia nieprawidłowości;
– budowanie bliskości: płodność jest wspólną sprawą małżonków, bo dotyczy ich obojga – wybór NPR jako sposobu na jej przeżywanie wspiera budowanie bliskości między żoną i mężem na bardzo głębokim i intymnym poziomie, uczy również szczerej i otwartej komunikacji w tej sferze;
– współpraca i wsparcie: żona i mąż wspólnie poznają i stosują metodę rozpoznawania płodności, dzięki czemu żona ma świadomość, że zarówno podczas planowania poczęcia, jak i odkładania go, skuteczność metody nie zależy jedynie od jej działań (w praktyce: mąż może prowadzić zeszyt obserwacji, wspierać żonę w regularnym prowadzeniu obserwacji, interpretować wraz z nią wykresy J);
– ekologia – metody NPR są przyjazne nie tylko dla ludzkiego zdrowia, ale i dla środowiska naturalnego;
– przystępna cena – koszt stosowania metod NPR szacuje się na 0 do 200 zł rocznie – do prowadzenia obserwacji potrzeba jedynie zeszytu, termometru i długopisu;
– dostępność – większości metod NPR można nauczyć się w domu, informacje o nich znajdziesz w bardzo łatwy sposób w internecie i wielu publikacjach, najlepiej jednak wybrać się do poradni życia rodzinnego lub siedziby Polskiego Związku NPR, aby poznać metodę przy wsparciu doradcy rodzinnego lub nauczyciela NPR.

Korzyści ze stosowania metod NPR jest jeszcze więcej – zachęcamy zapoznania się z książkami na ten temat!

Bibliografia: „Rozpoznawanie płodności”, pod red. M. Troszyński, Warszawa 2013

Autor: Katarzyna Jagielska

Świadectwa

Jesteśmy już kilkanaście lat po ślubie i zdecydowanie decyzja o wybraniu metody Naturalnego Planowania Rodziny była jednym z najlepszych wyborów, jakie podjęliśmy w naszym życiu. Nie tylko jest to skuteczna metoda kontrolowania poczęć, ale pozwala nam ona również na lepsze zrozumienie naszych ciał i naszych potrzeb. Wspólna odpowiedzialność za nasze zdrowie seksualne i poczęcie jest niezwykle ważna dla naszej relacji. Dzięki NPR nasza komunikacja i wzajemne zrozumienie są lepsze, co pogłębia naszą więź małżeńską. A co najważniejsze, nasze życie seksualne stało się bardziej spontaniczne i intymne, bez konieczności stosowania prezerwatyw czy innych form ochrony. Jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z naszego wyboru! Polecamy tę metodę każdemu, kto pragnie zbudować małżeńską relację na dobrym fundamencie i szuka skutecznego, naturalnego sposobu kontrolowania poczęć.

Joanna i Krzysztof, troje dzieci

NPR jest dla nas cały czas drogą – ciekawą, bo pełną zakrętów, stromych podejść, odcinków bardziej z górki, nieoczekiwanych przeszkód, momentów zachwytu. Czasem – jazdą bez trzymanki. Raczej nie -nowo położoną czy wyremontowaną asfaltową jezdnią.

Już przed ślubem było dla nas jasne, że chcemy tą drogą iść, ale dopiero po ślubie okazało się, że nie wystarczy to ustalić raz na całe życie, mimo że nigdy nie braliśmy i nadal nie bierzemy pod uwagę innych metod regulowania poczęć. Poznaliśmy dokładnie metodę, wiemy, jak ją stosować, jednak rzeczywistość jest dużo bardziej barwna i nieprzewidywalna niż nasze wcześniejsze ustalenia. Dlatego nawet teraz, po prawie dziesięciu latach małżeństwa nadal dojrzewamy do tego stylu życia i uczymy się go. Zdarza się, że pytamy: „Panie Boże, czy to na pewno Twój plan? Czy chciałeś, żeby to było takie trudne? Może gdzieś po drodze ktoś się pomylił i Twoja wizja jest zupełnie inna?”. Najczęściej nie znajdujemy prostych odpowiedzi na te pytania. Nie myślimy o NPRze jako o czymś, czego pragniemy i co jest wspaniałym sposobem na nasze życie. Jesteśmy zawiedzeni, kiedy, nie planujemy powiększenia rodziny, a faza niepłodna wypada akurat w czasie choroby czy wyjazdu jednego z nas, przez co musimy na siebie dłużej poczekać. NPR kosztuje nas wiele zmagań ze sobą samym i wiele trudnych rozmów.

Dlaczego więc ciągle idziemy właśnie tą drogą?

Bo mimo wątpliwości i rozterek, ufamy, że Bóg, powołując nas do małżeństwa, powołał nas również do takiego sposobu przeżywania seksualności.

Bo odkrywamy, jak bardzo nas to zbliża – nie tylko w sferze seksualnej, ale też w ogólnie pojętej bliskości.

Bo żyjąc w taki sposób otwieramy się na szczere rozmowy o seksualności, pełne zrozumienia, bliskości i miłości.

Bo ten styl życia nie dość, że jest bezpieczny dla zdrowia, to jeszcze dzięki prowadzonym obserwacjom pozwala szybko zauważyć różne nieprawidłowości.

Wierzymy, że trwając w tym wyborze, zbliżamy się do siebie nawzajem i do Boga, który daje nam siłę. NPR jest dla nas zaproszeniem do przewartościowania wielu spraw i zmiany swojego myślenia. Raczej nigdy się w nim nie zakochamy, ale żyć bez niego też byśmy nie potrafili.

Kasia i Konrad