Dzień Dziecka Utraconego

15 października - Dzień Dziecka Utraconego

W tym dniu, każdego roku, obchodzimy na całym świecie Dzień Dziecka Utraconego.

Utrata dziecka to ogromny ból dla rodziców i najbliższych. Żadne słowa nie są w stanie tego zmienić. Szczególnie w czasie żałoby potrzeba naszej obecności, towarzyszenia osobom przeżywającym stratę. W tym dniu wielu z nas zatrzyma się i zapyta o sens takiego doświadczenia. To trudne pytanie, bo często tutaj na ziemi nie ma na nie odpowiedzi.

To dzień, w którym modlimy się zarówno w intencji dzieci, którym życie odebrano, jak i tych, które z innych powodów musiały przedwcześnie odejść.

Wierzymy, że dzieci utracone przed przyjęciem chrztu świętego są w niebie blisko Boga. czytamy o tym w dokumencie Kościoła Katolickiego pt. „Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu” (rozdz. 2.5 p 68, dokument opracowany w styczniu 2007 r. przez Międzynarodową Komisję Teologiczną na polecenie Benedykta XVI).

Tak samo chrześcijanie, nawet jeśli nie są w stanie wyjaśnić, jak mogą dostąpić zbawienia dzieci nieochrzczone, to jednak ośmielają się mieć nadzieję, że Bóg przyjmie je do siebie w swoim zbawczym miłosierdziu. Są także gotowi odpowiedzieć każdemu, kto domaga się od nich uzasadnienia tej nadziei, która jest w nich (por. 1P 3,15). Spotykając rodziców cierpiących z tego powodu, że ich dzieci zmarły przed lub po narodzeniu bez chrztu, czują się zobowiązani do wyjaśnienia, z jakich powodów nadzieja, którą żywią odnośnie do swego zbawienia, może rozciągnąć się także na te nowo narodzone dzieci98.

(rozdz. 2.5 p 68, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu 19 I 2007)

Pierwszy raz zorganizowano obchody w 1988 r. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce od 2024 r.
Datę obchodów ustalono na 15 października, ponieważ, licząc umownie od 1 stycznia, tyle trwałaby ciąża.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy w dniu 14.10.2023 na wspólną modlitwę i Eucharystię w Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny w Zbrosławicach.

ddu_2023