O Duszpasterstwie Rodzin

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej jest Wydziałem Kurii Diecezji Gliwickiej powołanym przez bp Ordynariusza Jana Kopca. Działalność na rzecz rodzin i małżeństw obejmuje troskę o: życie nienarodzone i zagrożone na każdym jego etapie, wychowanie dzieci i młodzieży, narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, małżonków, rodziców, osoby przeżywające kryzysy małżeńskie, rodzinne, osobiste.

Struktura Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

dyrektor wydziału: ks. dr Michał Zurzycki
 
diecezjalni doradcy życia rodzinnego: Katarzyna Kamińska – Jurkiewicz, Michał Jurkiewicz
 

Działalność

Prowadzimy i koordynujemy:
   – Diecezjalna Poradnia Życia Rodzinnego
   – Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego
   – Parafialne Poradnie Życia Rodzinnego
   – Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego
   – Rekolekcje dla rodzin
   – warsztaty dla małżonków
   – konferencje, spotkania, lekcje szkolne w tematyce małżeństwa i rodziny
   – diecezjalną pielgrzymkę rodzin do Rud.
 

Dokumenty

Poniżej zamieszczamy teksty dokumentów na podstawie, których funkcjonuje Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej