FAQ dla narzeczonych

Czy bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest obowiązkowe?

Zależy dla kogo. Jeżeli jest to osoba wierząca wyznania rzymsko-katolickiego to należyte przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest dla niego obowiązkiem, w przeciwnym razie winien zaniedbania. Jeżeli jest to osoba innego wyznania zaleca się, aby uszanowała potrzebę przyszłego współmałżonka i wspólnie uczestniczyła w spotkaniach.

Czy nauki przedślubne w ramach przygotowania bezpośredniego do małżeństwa mają datę ważności?

Jak sama nazwa wskazuje są to nauki bezpośrednie, a więc zaleca się, aby zrealizować całość przygotowania bezpośrednio przed sakramentem małżeństwa, nie wcześniej jak jeden rok przed planowaną datą ślubu.  

Czy dyplom katechezy szkolnej o małżeństwie, zastępuje bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa?

Katecheza szkolna czy przyparafialna realizowana na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej zawiera tematykę na temat małżeństwa i rodziny i jest przygotowaniem bliższym do życia w małżeństwie, nie zastępuje więc przygotowania bezpośredniego, w którym uczestniczą narzeczeni razem.

Czy nauki przedślubne zrealizowane podczas służby wojskowej zwalniają z przygotowania przyparafialnego?

Katechezy ogólne w ramach przygotowania bezpośredniego powinny być realizowane przez obydwojga narzeczonych w jednym miejscu, jednak zdarza się, że nie jest to możliwe wtedy dopuszczalne jest oddzielne uczestniczenie, ale tylko w katechezach ogólnych. Spotkania w poradni życia rodzinnego mogą być zrealizowane jedynie z obydwojgiem narzeczonych. Duszpasterstwo Wojskowe nie zapewnia przygotowania z zakresu poradni życia rodzinnego. 

Czy możemy zrealizować wszystkie trzy spotkania z poradni życia rodzinnego podczas jednej wizyty?

Nie ma takiej możliwości z przyczyn merytorycznych. Jedno spotkanie trwa około 1 godziny i zawiera bardzo dużo informacji, które często nie są znane. Po pierwszym spotkaniu powinna nastąpić przerwa czasowa, która pozwoli na poprowadzenie własnych obserwacji. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest połączenie drugiego i trzeciego spotkania przy zachowaniu tej samej ilości treści i czasu, a więc spotkania dwu godzinnego.

Pracujemy do późnych godzin, narzeczony wyjeżdża często w delegacje, jak możemy przygotować się do sakramentu małżeństwa.

Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w przyparafialnym bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa proponujemy formę weekendu dla narzeczonych, która zastępuje katechezy ogólne. Po weekendzie zatem narzeczeni przychodzą na trzy indywidualne konsultacje do poradni życia rodzinnego.

Pracujemy za granicą i do kraju przyjeżdżamy sporadycznie w weekendy, jak możemy przygotować się do sakramentu małżeństwa?

Dla narzeczonych, którzy czasowo wyjechali za granicę proponujemy dwa rozwiązania: uczestnictwo w weekendzie dla narzeczonych w Polsce, lub skorzystanie z propozycji przygotowania poza granicami kraju w Ośrodkach Duszpasterstwa Polskiego i Polskich Misjach Katolickich. Adresy znajdziesz TUTAJ

Pozostał nam tydzień do ślubu, czy możemy jeszcze gdzieś przygotować się do sakramentu małżeństwa.

Jeśli pozostało Wam nie wiele czasu do ślubu to nie będzie możliwości właściwego przygotowania się do sakramentu małżeństwa. W przypadkach losowych, za zezwoleniem kapłana błogosławiącego związek, można rozpocząć katechezy przed ślubem a dokończyć po zawarciu związku.

Czy możemy osobno realizować bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa?

Zaleca się, aby narzeczeni wspólnie uczestniczyli w całości bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się osobne uczestniczenie w katechezach ogólnych. Natomiast wizyta w poradni tylko jednego z narzeczonych nie będzie zrealizowaniem zamierzonego celu jakim jest miedzy innymi rozmowa o płodności małżeńskiej, a więc  dotycząca obydwojga małżonków.