Regulamin weekendów

alt   Regulamin Weekendów dla narzeczonych

Narzeczeni:

 1. Uczestniczą w całości przygotowania.
 2. Akceptują proponowane formy przygotowania (konferencje, prelekcje, warsztaty).
 3. Przyjmują do wiadomości iż Weekendowe Przygotowanie do Małżeństwa zastępuje katechezy przedślubne. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech wizyt indywidualnych w wybranej przez siebie poradni życia rodzinnego
 4. Akceptują regulamin obiektu, w którym odbywa się przygotowanie (np. zakaz palenia na terenie domu, cisza nocna od 22:00 do 06:00, obuwie zmienne).*
 5. Akceptują formę zakwaterowania - noclegów w pokojach z podziałem na mężczyzn i kobiety (pokoje max 6 osób). Zakwaterowanie odbywa się według kolejności przybycia na weekend. Nie ma możliwości wcześniejszego rezerwowania pokoi.*
 6. Zobowiązują się do poinformowania organizatorów o wszystkich nieprzewidzianych okolicznościach uniemożliwiających uczestniczenie w przygotowaniu (telefonicznie, sms, email, osobiście).
 7. Prześlą w formie elektronicznej lub papierowej zgłoszenie (dopuszczalna forma zgłoszenia telefonicznego wyłącznie u organizatorów weekendu pod podanymi numerami telefonu w ogłoszeniu) uczestnictwa z podaniem informacji wg. wzoru "formularza zgłoszenia".
 8. Wpłacą darowiznę na cele kultu religijnego w wysokosci pokrywajacej koszt uczestnictwa w przygotowaniu, ustalonej przez organizatorów, podanej w ogłoszeniu.  Jeżeli organizator w ogłoszeniu wymaga częściowej darowizny, należy ją wpłacić najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem. (Wpłacona darowizna nie podlega zwrotowi!).
 9. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych personalnych na potrzeby Duszpasterstwa Rodzin.

 

Organizator:

 1. Potwierdza uczestnictwo w weekendzie dla narzeczonych na imiennym zaświadczeniu.
 2. Zapewnia: nocleg (z pościelą), wyżywienie (sobota - obiad, kolacja; niedziela – śniadanie, obiad),  prowadzących, pomieszczenie, materiały do zajęć warsztatowych.*
 3. Może odwołać zajęcia z powodu niskiej frekwencji uczestników (minimum 4 par narzeczonych) o czym powiadomi uczestników, zwróci wpłaconą darowiznę, lub wpisze za zgodą narzeczonych na inny termin.
 4. W przypadku niewłaściwego zachowania uczestnika (rozpraszanie uwagi innych, używanie wulgarnych wyrazów, ostentacyjne ignorowanie grupy i prowadzącego, spóźnianie się na zajęcia) organizator upoważnia prowadzącego do wyproszenia uczestnika z zajęć.
 5. W przypadku spóźnienia się na zajęcia lub nieobecności na części zajęć organizator odnotowuje w/w zdarzenia na zaświadczeniu końcowym, a uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia danego tematu we własnym zakresie.
 6. Ma prawo wykreślenia z listy uczestników, którzy przesłali formularz zgłoszeniowy, a nie wpłacili darowizny zgodnie z punktem 8 regulaminu.
 7. Nie wpisuje na listę osób, które przesłały darowiznę na konto, a nie dokonały zgłoszenia zgodnie z punktem 7 regulaminu.
 8. Nie wpisuje na listę osób, które już oczekują na urodzenie dziecka (z uwagi na intensywność warsztatów - zmęczenie fizyczne, które może wpłynąć negatywnie na stan zdrowia matki i dziecka).

* Dotyczy jedynie weekendów stacjonarnych z noclegiem

 

 

 

 


Do góry