Wakacyjne rekolekcje dla rodzin 2022r.

Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje dla rodzin. Proponujemy zatrzymanie się i spojrzenie tym razem na siebie i swoją relację małżeńską z innej perspektywy. Łączymy przyjemne z pożytecznym i jesteśmy do dyspozycji, gdy potrzeba wsparcia. Dzielimy się doświadczeniem i motywujemy do wzrostu. 

TEMAT: “Dwie natury – jedno małżeństwo” – rekolekcje dla małżeństw i rodzin z elementami warsztatów.

TERMIN: 12 – 21 sierpień 2022r.

Rozpoczynamy 12 sierpnia Mszą św. o godz. 17:00, kończymy 21 sierpnia obiadem o godz. 13:00

MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny Misji Afrykańskich im. Kleryka Roberta Gucwy SMA Śmigowskie 110, 33-350 Piwniczna Zdrój

UCZESTNICY: Małżeństwa sakramentalne – oczywiście z dziećmi jeśli są 🙂

KONTAKT: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, tel. 507389948, email:

ZGŁOSZENIA: Tylko lista rezerwowa !

 Po dwuletniej przerwie wracamy do propozycji spędzenia wakacyjnego czasu łącząc wypoczynek z formacją duchową i rozwojem relacji w rodzinie.

W trakcie rekolekcji na warsztatach dla małżonków będą poruszane między innymi zagadnienia takie jak:

   – Jestem sobą (osobowość: zasoby, temperament, predyspozycje, potrzeby)

   – Kim jest współmałżonek (akceptacja, zrozumienie, empatia)

   – Bogactwo naszego małżeństwa (motywacja, współpraca, ubogacanie)

Uczestnicy rekolekcji rodzinnych mogą skorzystać z:

– Wspólnych modlitw porannych i wieczornych – śpiew, rozważania, dziękczynienie.

– Codziennej Eucharystii.

– Możliwości przygotowania się i przystąpienia do sakramentu Spowiedzi Św.

– Adoracji Najświętszego Sakramentu – indywidualna, wieczorem w ciszy.

– Zajęć grupowych – warsztatowych w temacie rekolekcji dla małżeństw. Dzieci w tym czasie mają zajęcia w swoich grupach wiekowych, a najmłodsze (od 0 do 3 roku życia) są pod opieką indywidualną opiekunek (dzieci – nawet najmniejsze – nie mogą przebywać na warsztatach rodziców).

– Konferencji Księdza rekolekcjonisty – rozważania.

– Rozmów indywidualnych z osobą duchowną lub z organizatorami (psychologiem, terapeutą, doradcą życia rodzinnego, instruktorem naturalnego planowania rodziny).

– Czasu wolnego dla całych rodzin (boisko sportowe, baseny, szlaki górskie, wody zdrojowe, ruiny zamku w Rytrze, park linowy, spływ Popradem)

– Ciszy i przepięknych, otaczających dom rekolekcyjny gór Beskidu Sądeckiego.

Prowadzący:

Ks. dr Michał Zurzycki diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji gliwickiej, psychoterapeuta integratywny. Od czterech turnusów jest opiekunem naszych rekolektantów. Wspiera ich w rozmowach duchowych oraz dzieli się swoim doświadczeniem. Wraz z diakonem i klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu tworzy silne zaplecze modlitewne i formacyjne.

Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie małżonkowie z 26 letnim stażem i rodzice dwóch synów. Od 2004 roku są Diecezjalnymi Doradcami Życia Rodzinnego posługującymi w Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Gliwickiej. Katarzyna jest magistrem teologii o specjalizacji poradnictwo rodzinne, instruktorem naturalnego planowania rodziny. Michał jest dyplomowanym mediatorem sądowym, terapeutą w trakcie certyfikacji i doradcą życia rodzinnego. Autorzy programu rekolekcyjnego realizowanego w trakcie rekolekcji “Zbudujemy dom na Skale” oraz “Kropelki dla małżeństwa” – warsztatów jednodniowych dla małżeństw realizowanych w diecezji gliwickiej.

Dorota Zaporowska żona, mama, psycholog, psychoterapeuta.

Rekolekcje powstały z inspiracji i potrzeb jakie mieliśmy w okresie naszego młodego małżeństwa. Większość ofert było kierowanych do członków wspólnot. Niestety wówczas (do nadal) należeliśmy do wspólnoty Wielkiego Zawierzenia, która prowadzi jedynie rekolekcje indywidualne w duchu Ignacjańskim. Potrzebowaliśmy jednak oferty, która łączyłaby aktywny wypoczynek z możliwością rozwoju duchowego nas młodych małżonków i naszych dorastających dzieci.
Gdy 18 lat temu przyjęliśmy posługę jako Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego w Diecezji Gliwickiej naszym pragnieniem było zorganizowanie właśnie takich rekolekcji dla rodzin. Oczywiście zapraszamy każdego niezależnie od przynależności do wspólnot Kościoła Katolickiego, jak i stażu małżeńskiego.

Więcej o miejscu organizowanych rekolekcji na stronie internetowej www.sma.pl


Zdjęcia Ośrodka Rekolekcyjno – Misyjnego Stowarzyszenia misji Afrykańskich TUTAJ

Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2019 TUTAJ 

Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2018 TUTAJ

Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2017 TUTAJ

Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2016 TUTAJ

Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2015 TUTAJ

Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2014 TUTAJ

KOSZTY:

 Dorośli (od 18 r.ż.) 1250,-
 Młodzież -14-17 lat (pobyt i opieka w grupie)1150,-
 Dzieci – 7-13 lat (pobyt i opieka w grupie)810,-
 Przedszkolaki – 3-6 lat (pobyt i opieka w grupie)750,-
 Przedszkolaki – 3-6 lat (pobyt i opieka indywidualna organizatora)1550,-
 Maluchy – 0-2 lat (pobyt)*100,-
 Własna opiekunka dla dziecka lub inna osoba towarzysząca (nocleg i wyżywienie)1150,-
 Opieka indywidualna dla dziecka od organizatorów800,-

* Wiek dziecka wg daty urodzin a nie rocznika (ile ma ukończonych lat na dzień rozpoczęcia rekolekcji)
– kwoty podane w tabeli dotyczą całkowitych kosztów rekolekcji dla jednej osoby

Opieka dla dzieci i młodzieży – wyjaśnienie terminów użytych w cenniku:

– opieka w grupie wiekowej – zapewnione zajęcia dla odpowiedniej grupy wiekowej przez opiekuna(ów),

– opieka indywidualna dla dziecka – opiekunka dla dziecka, które wymaga szczególnej uwagi zapewniona przez organizatora,

– opieka nad dzieckiem we własnym zakresie – osoba, którą Państwo sami zaangażujecie do opieki nad swoim dzieckiem.

Opłata obejmuje pobyt z pełnym wyżywieniem (3 posiłki dziennie), kawa, herbata w aneksie kuchennym, uczestnictwo w warsztatach, materiały, poczęstunek i zabawa na balu, opiekę dla dzieci i młodzieży w trakcie grupowych zajęć.

Opłata nie obejmuje: dojazdu, dodatkowego ubezpieczenia, napojów chłodzących. Na miejscu będzie prowadzony sklepik ze słodyczami i napojami.

Zaliczka:

Oprócz zgłoszenia wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% całości kosztów na poniżej podane konto bankowe Duszpasterstwa Rodzin w terminie do 2 tygodni od dokonania zgłoszenia, termin zaliczki za zgodą organizatora może zostać wydłużony. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych zaliczka jest zwracana tylko w przypadku przyjęcia na to miejsce innej chętnej rodziny z listy rezerwowej.

Duszpasterstwo Rodzin
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice

Bank Pekao S.A. I/O. Gliwice

Nr 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620

tytułem: rekolekcje w Piwnicznej 2022