Program

alt Ramowy program Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

I. Nauka Kościoła o Małżeństwie i rodzinie.

1. Biblia o małżeństwie i rodzinie.

2. Dokumenty Kościoła o małżeństwie i rodzinie.

3. Istota i znaczenie Sakramentu Małżeństwa.

4. Teologia małżeństwa i rodziny.

5. Małżeństwo w prawie kanonicznym.

II. Wybrane zagadnienia z psychologii małżeństwa i rodziny.

1. Wychowanie do miłości.

2. Psychologia małżeństwa i rodziny.

3. Społeczne zagrożenia życia rodzinnego.

4. Kultura życia małżeńskiego i rodzinnego.

5. Budowanie więzi w małżeństwie poprzez umiejetność okazywania uczuć i dialog interpersonalny.

6. Komunikacja w małżeństwie i rodzinie.

7. Pomoc osobie uzależnionej i współuzależnionej.

III. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

IV. Wybrane zagadnienia z seksuologii - etyka seksualna, bioetyka.

1. Etyka w życiu małżeńskim i rodzinnym.

2. Elementy bioetyki.

3. Natura ludzkiej seksualności i jej rozwój.

4. Zaburzenia seksualne i dewiacje, przemoc seksualna.

V. Zagadnienia z fizjologii płodności i metod Naturalnego Planowania Rodziny - biomedycyna.

1. Fizjologia, anatomia i endokrynologia układu płciowego człowieka, dojrzewanie i przekwitanie płciowe.

2. Poczęcieczłowieka, okres ciąży, poród, naturalne karmienie.

3. Sztuczna regulacja poczęć. Sztuczna prokreacja.

4. Metody Naturalnego Planowania Rodziny: Metoda wielowskaźnikowa-podwójnego sprawdzenia i NaProTechnology.

VI. Komunikacja interpersonalna, metodyka pracy warsztatowej i grupowej.

1. Warsztaty w komunikacji interpersonalnej.

2. Metodyka pracy warsztatowej.

3. Praca z grupą, zajęcia integracyjne.

4. Metodyka prowadzenia prelekcji - vademecum prelegenta.

Do góry