Plany zajęć

  Plany zajęć dla słuchaczy I i II roku 2019/2021
Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach


Plan zajęć Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach 2019/21

Data wykładu

III semestr – 2018-2020

I semestr – 2019-2021

28.IX.19r.

Centrum JP II

10:00 Msza św. Kaplica Boromeuszek Gliwice

11:00 -12:00 kawa

10:00 Msza św. Kaplica Boromeuszek Gliwice

11:00 -12:00 kawa

12:00 -13:00

Michał Jurkiewicz - Informacje wstępne o Studium, zapoznanie słuchaczy, przyjmowanie dokumentów.

13:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

- Geneza i twórcy Duszpasterstwa Rodzin w Polsce.

- Struktura DR w Polsce i Diecezji Gliwickiej.

12.X.19r.

Centrum JP II

9:00 – 13:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

- Poczęcie człowieka, okres ciąży i poród - 1h;

- NPR - cykle  po porodzie. Tom II - 3h.

9:00 – 13:00

mgr Michał Jurkiewicz – Metody Naturalnego Planowania Rodziny – istota, historia, skuteczność, rodzaje. Fizjologia i anatomia układu płciowego człowieka, endokrynologia.

14:00 – 17:00

mgr Michał Jurkiewicz

- Minimum programowe bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa – 1h

- Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - ćwiczenia-indywidualne spotkania narzeczonych, przypadki. I część - 2h

14:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz - Metoda wielowskaźnikowa – podwójnego sprawdzenia – angielska. Zasady obserwacji podstawowych objawów płodności i interpretacji kart.

23.XI.19r.

Centrum JP II

9:00 – 13:00

mgr Michał Jurkiewicz

- Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - ćwiczenia-indywidualne spotkania narzeczonych, przypadki. II część - 1h

- Poradnictwo rodzinne – diagnoza problemu.

Egzamin NPR II stopnia:

– egzamin pisemny – godz. 10:00 – 12:00

 - egzamin ustny – godz. 13:00 – 15:00

Komisja - instruktorzy NPR: mgr Michał Jurkiewicz;

 mgr Agnieszka Kafka

14:00 – 17:00

– sprawdzian NPR nr 1 - 1h

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz:

- Przekwitanie: premenopauza, andropauza - 2h

                  

--------------------------------------------------

30.XI.19r.

Biskupice

--------------------------------------------------

30.XI-1.XII.2019r.

Dom Rekolekcyjny w Zabrzu Biskupicach, ul. Bytomska 39

mgr Małgorzata Nitecka - Metodyka pracy warsztatowej - zajęcia integracyjne. Kontakt pomocowy i podstawy pomagania.

sobota:

10:00 - 20:30 – zajęcia

1.XII.19r.

Biskupice

--------------------------------------------------

niedziela:

8:00 - 17:00 – zajęcia

7.XII.19r.

Centrum JP II

9:00 – 12:00

Ks. prof. Jan Kochel - Teologia małżeństwa i rodziny.

12:00 – 13:00

mgr Michał Jurkiewicz  - Inne formy pomocy rodzinie.

12:00 – 13:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

- NPR- cykle typowe. Tom I. – część I

14:00 – 17:00

mgr Michał Jurkiewicz

- Poradnictwo rodzinne – Psychoedukacja. Studium przypadku.

14:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

- NPR- cykle typowe. Tom I. – część I

11.I.2020r.

Centrum JP II

9:00 – 13:00

Ks. prof. Piotr Morciniec – Etyka w życiu małżeńskim.

14:00 – 17:00

Ks. prof. Piotr Morciniec – Elementy bioetyki: sztuczna regulacja poczęć, sztuczna prokreacja, diagnostyka prenatalna, eutanazja.


 

Data wykładu

IV semestr – 2018-2020

II semestr – 2019-2021

8.II.20r.

Centrum JP II

9:00 – 10:00 – sprawdzian NPR nr 2

10:00 – 13:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

- NPR- cykle w premenopauzie. Tom II

9:00 – 13:00

mgr Michał Jurkiewicz

Sztuczna regulacja poczęć: antykoncepcja, aborcja, sterylizacja – 2,5h

- Sylwetka doradcy życia rodzinnego – 1h

14:00 – 15:30

dr Kornelia Czogalik - Istota i znaczenie Sakramentu Małżeństwa.

15:30 – 17:00

mgr Anna Mucha – FCP – NaProTechnology.

14.III.20r.

Centrum JP II

9:00 – 13:00

Ks. dr Łukasz Florczyk - Biblia o małżeństwie i rodzinie. – część I

14:00 – 16:00

Ks. dr Łukasz Florczyk - Biblia o małżeństwie i rodzinie. – część II

16:00 – 17:00 – sprawdzian NPR nr 3

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

16:00 – 17:00 – sprawdzian NPR nr 1

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

18.IV.20r.

Centrum JP II

9:00 - 13:00

Ks. dr Wojciech Maciążek - Dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie.

14:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

- NPR- cykle po odstawieniu środków hormonalnych. Tom II.

14:00 – 17:00

mgr Iwona Łyda -  Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

25.IV.20r.

ZBROSŁAWICE

Sanktuarium MB Macierzyństwa w Zbrosławicach

Ks. dr Andrzej Demitrów

  9:00 –  9:15 – wprowadzenie do spotkania

  9:15 - 11:45 - I wykład

11:45 – 12:45 – agapa

13:00 – 14:30 - II wykład

14:30 - 14:45 – pytania do prowadzącego konferencję

15:30 – kościół - Msza Święta w intencji kapłanów i doradców posługujących DR diecezji gliwickiej

9.V.20r.

Centrum JP II

9:00 – 13:00

dr Stanisława Mielimąka – Natura ludzkiej płciowości. Rozwój psychoseksualny człowieka.

14:00 – 17:00

dr Stanisława Mielimąka – Zaburzenia seksualne i dewiacje, przemoc seksualna.

20.VI.20r.

Centrum JP II

9:00 - 13:00

Egzamin I stopnia NPR – pisemny

9:00 – 13:00

mgr Marek Wójcik – Budowanie więzi w małżeństwie poprzez umiejętność okazywania uczuć i dialog.

14:00 – 17:00

Obrona prac dyplomowych

14:00 – 17:00

mgr Marek Wójcik – Komunikacja w małżeństwie i rodzinie.

IX.20r.

Centrum JP II

10:00 – 13:00 - Msza na zakończenie Studium i rozdanie dyplomów.

10:00 – 13:00 - Msza na rozpoczęcie roku.

13:00 – 17:00 – zajęcia obowiązkowe!

       

 

 

Do góry