Plany zajęć

  Plany zajęć dla słuchaczy I i II roku 2018/2019
Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach


Plan zajęć Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach 2018/19

Data wykładu

III semestr – 2017-2019

I semestr – 2018-2020

15.IX.18r.

Centrum JP II

10:00 Msza św. w Katedrze

11:00 kawa

10:00 Msza św. w Katedrze

11:00 kawa

                 

--------------------------------------------------

12:00 -13:00

Michał Jurkiewicz - Informacje wstępne o Studium, zapoznanie słuchaczy, przyjmowanie dokumentów.

13.X.18r.

Centrum JP II

9:00 – 13:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz  - NPR- cykle typowe. Tom I. – część II

9:00 – 13:00

mgr Michał Jurkiewicz – Metody Naturalnego Planowania Rodziny – istota, historia, skuteczność, rodzaje. Fizjologia i anatomia układu płciowego człowieka, endokrynologia.

15:00 – 18:00

mgr Michał Jurkiewicz

- Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa – Ćwiczenia - indywidualne spotkania dla narzeczonych, przypadki.

14:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz - Metoda wielowskaźnikowa – podwójnego sprawdzenia – angielska. Zasady obserwacji podstawowych objawów płodności i interpretacji kart.

17.XI.18r.

Centrum JP II

Egzamin NPR II stopnia:

– egzamin pisemny – godz. 10:00 – 12:00

 - egzamin ustny – godz. 12:30 – 14:00

komisja: instruktorzy NPR: mgr Michał Jurkiewicz,

 mgr Dorota Maniakowska

 

 

                   --------------------------------------------------

 

17.XI.18r.

Sośnica

9:00 – 10:00 – sprawdzian NPR nr 1

10:00 – 13:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz  - NPR- cykle nietypowe. Tom I.

 

                   ------------------------------------------------------

14:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz  – Poczęcie człowieka, okres ciąży i poród - 1h.

NPR - cykle  po porodzie. Tom II - 2h.

                  

--------------------------------------------------

24.XI.18r.

Biskupice

 

 

--------------------------------------------------

24-25.XI.2018r.

Dom Rekolekcyjny w Zabrzu Biskupicach, ul. Bytomska 39

mgr Małgorzata Nitecka - Metodyka pracy warsztatowej - zajęcia integracyjne. Kontakt pomocowy i podstawy pomagania.

sobota:

10:00 - 20:30 – zajęcia

25.XI.18r.

Biskupice

 

--------------------------------------------------

niedziela:

8:00 - 17:00 – zajęcia

15.XII.18r.

Sośnica

9:00 – 13:00 dr Marek Babik – Płeć, miłość, małżeństwo – rozwój i dojrzewanie do miłości.

14:00 – 17:00 dr Marek Babik – Płeć, miłość, małżeństwo – rozwój i dojrzewanie do miłości.

12.I.2019r.

Sośnica

9:00 – 13:00

Ks. dr Rafał Dappa – Małżeństwo w prawie kanonicznym.

14:00 – 17:00

mgr Iwona Łyda -  Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

Data wykładu

IV semestr – 2017-2019

II semestr – 2018-2020

9.II.19r.

Centrum JP II

9:00 – 10:00 – sprawdzian NPR nr 2

10:00 – 13:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz - NPR- cykle po odstawieniu środków hormonalnych. Tom II.

9:00 – 13:00

mgr Michał Jurkiewicz

Sztuczna regulacja poczęć: antykoncepcja, aborcja, sterylizacja – 2h

- Wystąpienia publiczne -prelekcje – vademecum prelegent - 1h

- Spotkania indywidualne w PŻR – vademecum doradcy życia rodzinnego – 1h

14:00 – 17:00

mgr Michał Jurkiewicz - Poradnictwo rodzinne – Psychoedukacja. Studium przypadku. - część I

14:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz  - NPR- cykle typowe. Tom I. – część I

9.III.19r.

Centrum JP II

9:00 – 10:00 – sprawdzian NPR nr 3

10:00 – 13:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

Przekwitanie: premenopauza, andropauza - 1h

NPR- cykle w premenopauzie. Tom II - 2h

9:00 – 13:00

mgr Teresa Plewa -  Kultura życia małżeńskiego i rodzinnego.

 

14:00 – 17:00

mgr Michał Jurkiewicz - Poradnictwo rodzinne – Psychoedukacja. Studium przypadku. - część II

14:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz  - NPR- cykle typowe. Tom I. – część II

13.IV.19r.

Sośnica

9:00 - 15:00

mgr Elżbieta Łabojko – Pomoc osobie uzależnionej i współuzależnionej.

15:00 – 17:00

mgr Katarzyna Asztabska - IBCLC – Naturalne karmienie piersią – zalety i trudności, metoda LAM.

28.IV.19r.

KONWENT DR

Parafia św. Bartłomieja w Gliwicach

dr Piotr Wołochowicz

  9:00 –  9:15 – wprowadzenie do spotkania

  9:15 - 11:45 - I wykład

11:45 – 12:45 – agapa

13:00 – 14:30 - II wykład

14:30 - 14:45 – pytania do prowadzącego konferencję

15:30 – kościół - Msza Święta w intencji kapłanów i doradców posługujących DR diecezji gliwickiej

11.V.19r.

Centrum JP II

9:00 - 13:00

Egzamin I stopnia NPR – pisemny

9:00 – 13:00

mgr Marek Wójcik – Budowanie więzi w małżeństwie poprzez umiejętność okazywania uczuć i dialog.

14:00 – 17:00

Obrona prac dyplomowych

14:00 – 17:00

mgr Marek Wójcik – Komunikacja w małżeństwie i rodzinie.

08.VI.19r.

Sośnica

9:00 – 13:00

mgr Michał Jurkiewicz

14:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

 - NPR- cykle nietypowe i dziewcząt dojrzewających - Tom I.

- Techniki i urządzenia wspomagające NPR.

- Nowa karta obserwacji NPR.

.IX.19r.

10:00 – 13:00 - Msza na zakończenie Studium i rozdanie dyplomów.

10:00 – 13:00 - Msza na rozpoczęcie roku.

13:00 – 17:00 – zajęcia

  
Do góry