Plany zajęć

  Plany zajęć dla słuchaczy I i II roku 2020/2021
Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach


Plan zajęć Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach 2020/21

Data wykładu

IV semestr – 2018-2020

II semestr – 2019-2021

12.IX.20r.

Centrum JP II

9:00 Msza św. - Kaplica Boromeuszek Gliwice - ks. Michał Zurzycki

10:00 – 13:00

dr Kornelia Czogalik - Dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie.

14:00 – 16:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz - NPR- cykle po odstawieniu środków hormonalnych. Tom II.

16:00 – 17:00 – sprawdzian NPR nr 3

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz

14:00 – 17:00

mgr Iwona Łyda -  Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

17.X.20r.

Centrum JP II

9:00 - 13:00

Egzamin I stopnia NPR – pisemny

9:00 – 13:00

mgr Marek Wójcik – Warsztaty:

1. Podstawy komunikacji interpersonalnej - uczucia, potrzeby, hierarchia wartości, poznanie i tworzenie komunikatów bezpośrednich - warsztaty.

2. Konflikty małżeńskie: źródła, następstwa i rozwiązywanie.

14:00 – 17:00

Obrona prac dyplomowych

14:00 – 17:00

mgr Marek Wójcik – Warsztaty:

1. Kryzys małżeński - przyczyny, objawy, zapobieganie i wychodzenie.

2. Podstawy terapii małżeńskiej.

7.XI.20r.

Centrum JP II

 

 

--------------------------------------------------------

9:00 – 13:00        

mgr Michał Jurkiewicz

- Wskazówki dla doradcy życia rodzinnego - spotkania grupowe – 1,5 h

- Spotkania indywidualne w PŻR -  1,5 h

- Minimum programowe bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa – 1 h

 

--------------------------------------------------------

14:00 – 15:00 – sprawdzian NPR nr 1

15:00 – 17:00

mgr Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz  - NPR- cykle typowe. Tom I. – część II

12.XII.20r.

Centrum JP II

9:00 – 13:00

Ks. dr Łukasz Florczyk - Biblia o małżeństwie i rodzinie. – część I

14:00 – 17:00

Ks. dr Łukasz Florczyk - Biblia o małżeństwie i rodzinie. – część II

9.I.2021r.

Centrum JP II

9:00 – 13:00

dr Stanisława Mielimąka – Natura ludzkiej płciowości. Rozwój psychoseksualny człowieka.

14:00 – 17:00

dr Stanisława Mielimąka – Zaburzenia seksualne i dewiacje, przemoc seksualna.

Do góry