Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego - nabór 2021

studium

Interesujesz się tematami małżeństwa i rodziny?

Chcesz lepiej pełnić rolę małżonka?

Chcesz poprawić relację z dziećmi, teściami, rodziną?

Chcesz lepiej przygotować się do sakramentu małżeństwa?

Zapisz się do Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego!

 

 

Zapisz się na studium - wypełnij formularz

kliknij na:

  animki1

Pierwsze zajęcia odbędą się 20 listopada 2021 r. od godziny 9 do 18 w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5a).

Szczególnie dziś kiedy to nasilają się ataki na małżeństwo i rodzinę, kiedy to co przeciw naturze próbuje się upowszechniać jako normę, warto wzmocnić własną rodzinę, lub pomóc innym w codziennej pielęgnacji miłości.

Studium Życia Rodzinnego powołane w roku 2005 pod patronatem ks. biskupa ordynariusza jest prowadzone przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej. Nauka trwa dwa lata (4 sem), a zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach od 9 do 18.

Studium jest kierowane do każdego kto chciałby:

  • uzupełnić wiedzę na temat małżeństwa i rodziny
  • profilaktycznie uprzedzać konflikty w swoim małżeństwie, rodzinie
  • być prawdziwie kochającym małżonkiem
  • być odpowiedzialnym rodzicem
  • pomagać innym w trudnościach małżeńskich i rodzinnych
  • przygotować się do życia w małżeństwie i rodzinie
  • upewnić się w swoim wyborze powołania
  • nabyć praktycznych umiejętności prowadzenia prawidłowego dialogu
  • przygotować się do posługi w parafii dla małżeństw i rodzin
  • być obrońcą życia poczętego

 

To tylko wybrane korzyści z wielu jakie zapewniamy poprzez zapraszanie szanowanych wykładowców z wielu uczelni i środowisk Kościoła.

Przy wyborze wykładowców kierujemy się przede wszystkim:
- dobrą znajomością tematu
- rzetelnością w realizacji tematu
- umiejętnością ukazywania wartości chrześcijańskich w kontekście realizowanego tematu
- doświadczeniem życiowym prelegentów
- dobrym kontaktem prowadzącego ze słuchaczem
- wykorzystaniem metod aktywizujących w trakcie wykładów przez wykładowcę

Naszymi stałymi wykładowcami są:
- mgr-lic. teol. Ks. Eugeniusz Gogoliński - były wieloletni duszpasterz rodzin
- ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społ. Wydz. Teol. U.O.

- ks. dr Łukasz Florczyk - biblista U.O.
- ks. dr Rafał Dappa - prawo kanoniczne - przewodniczący Trybunału Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej

- dr Stanisława Mielimąka - dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii U.Ś.

- dr Marek Babik - wykładowca Ignatianum w Krakowie
- mgr Katarzyna Kamińska Jurkiewicz - diecezjalny doradca życia rodzinnego, świecki teolog, instruktor NPR
- mgr Michał Jurkiewicz - diecezjalny doradca życia rodzinnego, psychoterapeuta, mediator, interwent kryzysowy, instruktor NPR
- mgr Agnieszka Kafka - Prezes PSNNPR oddział śląski, instruktor NPR, doradca życia rodzinnego 

- mgr Małgorzata Nitecka - psycholog, trener PTP
- mgr Teresa Plewa - doradca życia rodzinnego
- mgr Katarzyna Asztabska - międzynarodowy konsultant Laktacyjny IBCLC
- mgr Marek Wójcik- doradca życia rodzinnego - diecezji Bielsko-Żywieckiej
- mgr Elżbieta Łabojko - specjalista ter
apii uzależnień
- mgr Iwona Łyda - radca prawny

- dr Kornelia Czogalik - doradca życia rodzinnego, świecki teolog, nauczyciel NPR

Wiecej informacji

W realizacji programu Studium (ok. 150 godzin zegarowych), łączącego elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe przewodnikami będą doświadczeni specjaliści. Podejmowane będą tematy dotyczące małżeństwa i rodziny w aspekcie teologicznym, etycznym, psychologicznym, biologicznym i prawnym oraz zajęcia warsztatowe dotyczące dynamiki grupy i nauczania metody Naturalnego Planowania Rodziny.

Zajęcia będą odbywały się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A, raz w miesiącu w soboty godz. 9-18 (godz. 13-14 przerwa obiadowa) i jeden weekend wyjazdowy.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, uzyskując wiedzę i  uprawnienia do prowadzenia: prelekcji na temat małżeństwa i rodziny, Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego, katechez i spotkań dla młodzieży oraz nauki metody Naturalnego Planowania Rodziny objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Posiadanie w/w  dyplomu uprawnia do działalności na terenie Kościoła Katolickiego Diecezji Gliwickiej na podstawie misji kanonicznej wydanej przez Biskupa Diecezji Gliwickiej za rekomendacją duszpasterstwa rodzin.

Do góry