Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego - nabór 2019/21

baner studium2019Interesujesz się tematami małżeństwa i rodziny?

Chcesz lepiej pełnić rolę małżonka?

Chcesz poprawić relację z dziećmi, teściami, rodziną?

Chcesz lepiej przygotować się do sakramentu małżeństwa?

Zapisz się do Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego!

 

 

Zapisz się na studium 

 

Rozpoczecie roku 2019/2020 odbędzie się 28 września 2019 o godz. 10:00 Mszą Świetą póżniej spotkanie w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach. Wszystkie zainteresowane osoby, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia zapraszamy z kompletem dokumentów do pobrania w dziale Studium Życia Rodzinnego

Szczególnie dziś kiedy to nasilają się ataki na małżeństwo i rodzinę, kiedy to co przeciw naturze próbuje się upowszechniać jako normę, warto wzmocnić własną rodzinę, lub pomóc innym w codziennej pielęgnacji miłości.

Studium Życia Rodzinnego powołane w roku 2005 pod patronatem ks. bp ordynariusza jest prowadzone przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej. Nauka trwa dwa lata, a zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach od 9 do 17.

Studium jest kierowane do każdego kto pragnie:

  • uzupełnić wiedzę na temat małżeństwa i rodziny
  • profilaktycznie uprzedzać konflikty w swoim małżeństwie, rodzinie
  • być prawdziwie kochającym małżonkiem
  • być odpowiedzialnym rodzicem
  • pomagać innym w trudnościach małżeńskich i rodzinnych
  • przygotować się do życia w małżeństwie i rodzinie
  • upewnić się w swoim wyborze powołania
  • nabyć praktycznych umiejętności prowadzenia prawidłowego dialogu
  • przygotować się do posługi w parafii dla małżeństw i rodzin
  • być obrońcą życia poczętego

To tylko wybrane korzyści z wielu jakie zapewniamy poprzez zapraszanie szanowanych wykładowców z wielu uczelni i środowisk Kościoła.
Przy wyborze wykładowców kierujemy się przede wszystkim:
- dobrą znajomością tematu
- rzetelnością w realizacji tematu
- umiejętnością ukazywania wartości chrześcijańskich w kontekście realizowanego tematu
- doświadczeniem życiowym prelegentów
- dobrym kontaktem prowadzącego ze słuchaczem
- wykorzystaniem metod aktywizujących w trakcie wykładów przez wykładowcę

Naszymi stałymi wykładowcami są:
- mgr-lic. teol. Ks. Eugeniusz Gogoliński - były wieloletni duszpasterz rodzin
- ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społ. Wydz. Teol. U.O.
- ks. dr Rafał Dappa - prawo kanoniczne - przewodniczący Trybunału Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej
- dr Marek Babik - wykładowca Ignatianum w Krakowie
- mgr Katarzyna Kamińska Jurkiewicz - diecezjalny doradca życia rodzinnego, świecki teolog, instruktor NPR
- mgr Michał Jurkiewicz - diecezjalny doradca życia rodzinnego, mediator, interwent kryzysowy, instr. NPR
- mgr Małgorzata Nitecka - psycholog, trener PTP
- mgr Teresa Plewa - doradca życia rodzinnego
- mgr Katarzyna Asztabska - międzynarodowy konsultant Laktacyjny IBCLC
- mgr Marek Wójcik- diecezjalny doradca życia rodzinnego - diecezji Bielsko-Żywieckiej
- mgr Elżbieta Łabojko - specjalista ter
apii uzależnień
- mgr Iwona Łyda - radca prawny

Wiecej informacji

  
Do góry