Rekolekcje dla doradców 2014

  Serdecznie zapraszamy na pierwsze rekolekcje DR doradców życia rodzinnego diecezji gliwickiej i opolskiej do uroczego miejsca Pustelni Eliasza w pobliżu Góry św. Anny!  Niech ten czas będzie dobrze wykorzystany przez uczestników rekolekcji i obfituje w niezliczone łaski Boże!

Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego diecezji gliwickiej i opolskiej

Posługa doradcy  życia rodzinnego to szczególna misja podejmowana dla narzeczonych w Kościele Katolickim celem wskazania właściwej i najlepszej drogi do stawania się szczęśliwymi i świętymi małżonkami. Współczesny świat w realizacji tej drogi wcale nie sprzyja, co dodatkowo utrudnia realizację swego zadania przez doradcę, ponieważ jego głos jest często nieakceptowany i zakrzyczany. Jeden z Duszpasterzy Rodzin mówił o roli doradców jako walce na ostatnim bastionie Kościoła o prawdę o małżeństwie i rodzinie. Doradcy doświadczają tego i nieraz przeciwności powodują w nich zniechęcenie, popadanie w rutynę, czy wręcz zwątpienie w głoszoną naukę.
Propozycja wyjazdowych rekolekcji ma na celu rozniecenie żaru w sercach doradców, aby z przekonaniem głosili te treści, bo jest to Prawda Chrystusowa!  Drugim celem tego spotkania jest stworzenie okazji, aby doradcy przebywając ze sobą przez trzy dni - razem się modląc i rozmawiając -mogli doświadczyć, że nie są sami i dali sobie wzajemnie wsparcie. Jest to też wspaniała okazja, aby na spokojnie podzielić się swoimi doświadczeniami. troskami i pytaniami w obecności kapłana - ks. Jacka - specjalisty od duszpasterstwa rodzin i spraw duchowych.
Rekolekcje to czas zatrzymania, aby nabrać sił ze źródła Bożej Miłości, czas podsumowania dotychczasowych działań i czas rozważnego podejmowania ważnych decyzji na przyszłość.

Termin:8-11 listopada 2014r. - rozpoczęcie sobota g. 10, zakończenie obiadem we wtorek g. 13.

Temat: „On mnie prowadzi” – żyć misją doradcy życia rodzinnego

Prowadzący: Ks. dr Jacek Goleń – KUL

Ks. Jacek Goleń pochodzi z diecezji rzeszowskiej; święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1996 r. W latach 1998-2002 odbył studia doktoranckie w KUL o specjalności duszpasterstwo rodzin. W 2001 r. ukończył Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej.

       W latach 2004-2011 pracował jako referent w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie; prowadził poradnictwo rodzinne, kierował diecezjalnym Studium Duszpasterstwa Rodzin, prowadził formację młodzieży, narzeczonych i małżonków. W latach 2008-2011 pracował w Wydziale Pedagogicznym WSFP Ignatianum w Krakowie. W 2011roku podjął pracę w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie kieruje Katedrą Duszpasterstwa Rodzin w KUL.


Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny Pustelnia Eliasza - Jasiona (opolskie), ul. Polna 14 - http://www.heliosz.org/

Koszt:200 zł. od osoby + dobrowolna ofiara dla Księdza Rekolekcjonisty

Warunki: noclegi z pościelą w zbiorowych pokojach, pełne wyżywienie.

Zapisy do 1 listopada 2014r.: Wypełnij formularz zgłoszeniowy

lub telefonicznie 501 397 904 - Katarzyna Jurkiewicz
                                              

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

 

Program rekolekcji

„On mnie prowadzi” – żyć misją doradcy życia rodzinnego

Sobota – 8 listopad 2014 r.:

10:00 – zakwaterowanie

10:30 – spotkanie zapoznawcze

12:00 – konferencja I

13:00 – obiad

14:30 – konferencja II i Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.45 – przerwa

16.30 – przygotowanie do Eucharystii

17.00 – Eucharystia

18:00 – kolacja

19:00 – nabożeństwo uwielbienia, adoracja, możliwość spowiedzi

20.30 – Różaniec (Tajemnice Światła)

21:00 – Apel Jasnogórski

Niedziela – 9 listopad 2014 r.:

8:15 – Jutrznia (słowo życia)

9.00 – śniadanie

9.45 – konferencja III

10:30 – przygotowanie Eucharystii

10.45 – Eucharystia

11.45 - wprowadzenie i praca w grupach

13:00 – obiad

– czas na relaks, spacer itp.

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i konferencja IV

16.15 – niedzielny podwieczorek

16.45 – wprowadzenie do rozważania Słowa Bożego i modlitwa osobista

18:15 – kolacja

19:00 – nabożeństwo uwielbienia, adoracja, możliwość spowiedzi

20.30 – Różaniec (Tajemnice Chwalebne)

21:00 – Apel Jasnogórski

Poniedziałek – 10 listopad 2014 r.:

8:00 – Jutrznia (słowo życia)

9.00 – śniadanie

9.45 – konferencja V

10:30 – wprowadzenie i praca w grupach

12:00 – Eucharystia

13:00 – obiad

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i konferencja VI

16.00 – przerwa

16.30 – wprowadzenie do rozważania Słowa Bożego i modlitwa osobista

18:00 – kolacja

19:00 – nabożeństwo uwielbienia, adoracja, możliwość spowiedzi

20.30 – Różaniec (Tajemnice Radosne)

21:00 – Apel Jasnogórski

Wtorek – 11 listopad 2014 r.:

8:00 – Jutrznia (słowo życia)

8.45 – śniadanie

9.30 – dzielenie się Słowem Bożym i owocami rekolekcji;

- zawierzenie Maryi siebie, swego życia i posługi

12:00 – Eucharystia

13:00 – obiad

Do góry