Zmiany w materiałach dla narzeczonych 2010

Zmiany  na płycie CD dołączane do materiałów

Od 2010r. na płycie znalazła się wersja demonstracyjna programu BioMarker, która posiada pełną funkcjonalność, jedynym ograniczeniem w wersji DEMO jest ilość cykli możliwych do wprowadzenia. Wersja demonstracyjna nadaje się do internetowego kontaktu z nauczycielem NPR w celu możliwości sprawdzenia poprawności interpretacji. Więcej na temat programu na stronie www.biomarker.com.pl
Do góry