Odwołane Rekolekcje dla rodzin 9-18.08.2020

 Baner reko2020 2


REKOLEKCJE Z POWODU BRAKU WYTYCZNYCH ORGANIZACJI WYPOCZYNKU ZBIOROWEGO, ZOSTAŁY ODWOŁANE.

Zapraszamy w 2021 r.

 

TEMAT: "Zbudujemy dom na Skale" - rekolekcje dla małżeństw i rodzin z elementami warsztatów.

TERMIN: 9 - 18 sierpień 2020r.

Rozpoczynamy 9 sierpnia Mszą św. o godz. 17:00, kończymy 18 sierpnia obiadem o godz. 13:00

MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny Misji Afrykańskich
               im. Kleryka Roberta Gucwy SMA 

               Ś
migowskie 110, 33-350 Piwniczna Zdrój

 

UCZESTNICY: Małżeństwa sakramentalne - oczywiście z dziećmi jeśli są :)

 KONTAKT: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, tel. 507389948, email: email

 

ZGŁOSZENIA:    
 

 

Jeśli szukasz miejsca na urlop z rodziną i chcesz aby ten czas był budujący dla Waszych relacji, to trafiłeś w 10!!!

 
Jaki jest Twój dom?
Czy wymaga remontu?
Dlaczego czasem w nim chłodno?
Może wystarczy tylko posprzątać, a może trzeba będzie dach wymienić?
 
Sprawdźcie stan Waszego DOMU!

 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. (Mt 7, 21-27)

 

W trakcie rekolekcji na warsztatach dla małżonków będą poruszane między innymi zagadnienia takie jak:

 • Co dla nas jest ważne w budowaniu jedności małżeńskiej i więzi rodzinnych.
 • Mąż i żona różni ale równi. Jak zaakceptować potrzeby współmałżonka.
 • Jak można kochać i przyjąć miłość współmałżonka.
 • Tematy trudne ale ważne czyli: bliskość intymna, finanse w rodzinie, konflikt małżeński
 • Trudności w wychowaniu dzieci

 

Uczestnicy rekolekcji rodzinnych mogą skorzystać z:

 • Wspólnych modlitw porannych i wieczornych - śpiew, rozważania, dziękczynienie.
 • Codziennej Eucharystii.
 • Możliwości przygotowania się i przystąpienia do sakramentu Spowiedzi Św.
 • Adoracji Najświętszego Sakramentu - indywidualna, wieczorem w ciszy.
 • Zajęć grupowych - warsztatowych w temacie rekolekcji dla małżeństw. Dzieci w tym czasie mają zajęcia w swoich grupach wiekowych, a najmłodsze (od 0 do 3 roku życia) są pod opieką indywidualną opiekunek (dzieci - nawet najmniejsze - nie mogą przebywać na warsztatach rodziców).
 • Konferencji Księdza rekolekcjonisty - rozważania wybranego tekstu biblijnego.
 • Rozmów indywidualnych z osobą duchowną lub osobami prowadzącymi zajęcia (psychologiem, terapeutą, doradcą życia rodzinnego, instruktorem naturalnego planowania rodziny).
 • Zajęć organizowanych jako propozycja spędzania wolnego czasu dla całych rodzin w tym: wyjście w góry, zagadki i szukanie skarbu, konkursy sportowe i inne z nagrodami oraz wiele innych atrakcji dla młodszych i starszych.
 • Ciszy i przepięknych, otaczających dom rekolekcyjny gór Beskidu Sądeckiego.


Prowadzący:

Ks. Michał Zurzycki jest obecnie doktorantem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wydziale Duszpasterstwa Rodzin. Od czterech lat jest opiekunem naszych rekolektantów. Wspiera ich w rozmowach dochowych oraz dzieli się swoim doświadczeniem.Wraz z diakonem i klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu tworzy silne zaplecze modlitewne i formacyjne.

Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie małżonkowie z 23 letnim stażem i rodzice dwóch synów. Od 2004 roku są Diecezjalnymi Doradcami Życia Rodzinnego posługującymi w Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Gliwickiej. Katarzyna jest magistrem teologii o specjalizacji poradnictwo rodzinne. Michał jest dyplomowanym mediatorem sądowym, terapeutą w trakcie certyfikacji i doradcą życia rodzinnego prowadzącym zajęcia dla małżeństw w zakresie psychoedukacji. Autorzy programu rekolekcyjnego realizowanego w trakcie rekolekcji "Zbudujemy dom na Skale" oraz "Kropelki dla małżeństwa" - warsztatów jednodniowych dla małżeństw realizowanych w diecezji gliwickiej.

Dorota Zaporowska żona, mama, psycholog, psychoterapeuta.

Animatorzy grup:

diakon - zawsze usłużny

Sabina - kompetencje, kreatywność

Karol - odpowiedzialność, uczynność, dokładność i planowanie

Adrian - otwartość, oryginalność i współpraca

Rekolekcje powstały z inspiracji i potrzeb jakie mieliśmy w okresie naszego młodego małżeństwa. Większość ofert było kierowanych do członków wspólnot. Niestety wówczas (do nadal) należeliśmy do wspólnoty Wielkiego Zawierzenia, która prowadzi jedynie rekolekcje indywidualne w duchu Ignacjańskim. Potrzebowaliśmy jednak oferty, która łączyłaby aktywny wypoczynek z możliwością rozwoju duchowego nas młodych małżonków i naszych dorastających dzieci.
Gdy 16 lat temu przyjęliśmy posługę jako Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego w Diecezji Gliwickiej naszym pragnieniem było zorganizowanie właśnie takich rekolekcji dla rodzin. Oczywiście zapraszamy każdego niezależnie od przynależności do wspólnot Kościoła Katolickiego, jak i stażu małżeńskiego.

 
Więcej o miejscu organizowanych rekolekcji na stronie internetowej www.sma.pl

Zdjęcia Ośrodka Rekolekcyjno - Misyjnego Stowarzyszenia misji Afrykańskich TUTAJ
 
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2019 TUTAJ 
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2018 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2017 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2016 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2015 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2014 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2013 TUTAJ 
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2012 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2011 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2010 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2009 TUTAJ

KOSZTY:

 Dorośli (od 18 r.ż.)  950,-
 Młodzież -14-17 lat (pobyt i opieka w grupie)
890,-
 Dzieci - 7-13 lat (pobyt i opieka w grupie)
610,-
 Przedszkolaki - 3-6 lat (pobyt i opieka w grupie) 570,-
 Przedszkolaki - 3-6 lat (pobyt i opieka indywidualna organizatora) 1050,-
 Maluchy - 0-2 lat (pobyt)* 0,-
 Własna opiekunka dla dziecka lub inna osoba towarzysząca (nocleg i wyżywienie) 900,-
 Opieka indywidualna dla dziecka od organizatorów
550,-


* Wiek dziecka wg daty urodzin a nie rocznika (ile ma ukończonych lat na dzień rozpoczęcia rekolekcji)
- kwoty podane w tabeli dotyczą jednej osoby

Opieka dla dzieci i młodzieży - wyjaśnienie terminów użytych w cenniku:

- opieka w grupie wiekowej - zapewnione zajęcia dla odpowiedniej grupy wiekowej przez opiekuna(ów),

- opieka indywidualna dla dziecka - opiekunka dla dziecka, które wymaga szczególnej uwagi zapewniona przez organizatora,

- opieka nad dzieckiem we własnym zakresie - osoba, którą Państwo sami zaangażujecie do opieki nad swoim dzieckiem.

Opłata obejmuje pobyt z pełnym wyżywieniem (3 posiłki dziennie), kawa, herbata w aneksie kuchennym, uczestnictwo w warsztatach, materiały, atrakcje dla rodzin (wycieczka w góry, zajęcia plastyczne, nagrody w konkursach, poczęstunek i zabawa na balu) opiekę dla dzieci i młodzieży w trakcie grupowych zajęć.

Opłata nie obejmuje: dojazdu, dodatkowego ubezpieczenia, napojów chłodzących. Na miejscu będzie prowadzony sklepik ze słodyczami i napojami.

Zaliczka:

Oprócz zgłoszenia wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% całości kosztów na poniżej podane konto bankowe Duszpasterstwa Rodzin w terminie do 2 tygodni od dokonania zgłoszenia, termin zaliczki za zgodą organizatora może zostać wydłużony. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych zaliczka jest zwracana tylko w przypadku przyjęcia na to miejsce innej chętnej rodziny z listy rezerwowej.

Duszpasterstwo Rodzin
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice

Bank Pekao S.A. I/O. Gliwice

Nr 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620

tytułem: rekolekcje w Piwnicznej 2020

 

 

Do góry