ks. Michał Zurzycki

foto Michał JurkiewiczMichał M. Zurzycki - prezbiter diecezji gliwickiej, doktorant w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Szkoli się w nurcie terapii integratywnej, łączącej modalność psychodynamiczą, poznawczo-behawioralną oraz terapię schematu. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Sekcji Psychoterapii SPCh należącej do Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Pracuje pod stałą superwizją

 

Konsultacje są udzielane za dobrowolną ofiarę przeznaczaną na cele Duszpasterstwa Rodzin, natomiast pomoc długoterminowa  jest odpłatna na podstawie ustnie zawartego kontraktu z uwzględnieniem sytuacji finansowej osoby.

Osoby chęte mogą złożyć dobrowolną ofiarę w poradni lub wpłacić na konto:

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej

Pekao S.A. I O/ Gliwice  78 1240 1343 1111 0010 0621 2620


Zakres udzielanej pomocy:
  • kierownictwo duchowe
  • psychoterapia

 

Dyżury:

  • Wymagana rejestracja telefoniczna pod nr tel. 507 38 99 48

 

Miejsce:

Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

ul. Bernardyńska 19, 44-100 Gliwice

Do góry