Naprotechnologia

NaProTechnologia

   Więcej informacji: www.fccp.pl

 

NaProTECHNOLOGY® (Natural Procreative Technology) tj. Technologia Naturalnej Prokreacji to nowa gałąź medycyny w zakresie zdrowia reprodukcyjnego ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie. NaProTECHNOLOGY® współpracuje z układem rozrodczym kobiety. Kiedy układ rozrodczy nie funkcjonuje prawidłowo, rozpoznaje problem i współpracując z cyklem, stara się przywrócić jego prawidłowy stan i podtrzymać potencjał rozrodczy.

Głównym narzędziem diagnostycznym NaProTECHNOLOGY®  jest Model Creighton, czyli prosta, wystandaryzowana obserwacja biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym kobiety.

To propozycja dla kobiet od okresu dojrzewania aż po menopauzę. Metodę tę można stosować w celu uzyskania poczęcia dziecka jak i odkładania poczęcia. Stanowi też niesamowicie wiarygodny obraz zdrowia reprodukcyjnego kobiety. To system wczesnego ostrzegania przed problemami zdrowotnymi.

NaProTECHNOLOGY® skutecznie leczy m.in. nastepujące problemy zdrowotne:

 •     niepłodność

 •     poronienia nawykowe

 •     przedwczesne porody

 •     zrosty w obrębie miednicy mniejszej

 •     depresja poporodowa

 •     zespół policystycznych jajników

 •     torbiele jajników

 •     endometrioza

 •     nieprawidłowości hormonalne

 •     zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS)

 •     bolesne miesiączkowanie

Kontakt z NaProTECHNOLOGY® rozpoczyna się od spotkania z instruktorem Modelu Creighton.

Pierwsze spotkanie to sesja wprowadzająca, na której przedstawiane są podstawy Modelu Creighton.

Właściwe nauczanie odbywa się w trakcie spotkań indywidualnych z instruktorem:

Karolina Gleń FCP - kom. 518 758 752 - Gliwice

Anna Mucha FCP - kom. 694 239 314

Jagoda Rogozińska FCP - kom. 509 059 814

 

 


 

Foto: Copyright All rights reserved by marcuscamara

 

 

Do góry