Nie zmarnuj swojego życia

 

Zapraszamy na spotkanie z RYMcerzami.

Już drugi rok Bęsiu (Łukasz Bęś) i Dj Yonas (Jonatan Blank) tworzący skład RYM­cerze prowadzą pro­jekt „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”. Jest on skierowany do młodzieży od 12 do 19 r.ż.!
Mają konkretny plan – przekazać młodym ludziom w swoim hip-hopie wartości uni­w­er­salne, chrześ­ci­jańskie i wskazać drogę lep­szego życia!

Bęsiu i Dj Yonas dotarli do ponad 60 tysięcy młodych ludzi w 107 szkołach w Polsce i za granicą. Ostrze­gali uczniów przed próbowaniem uży­wek, zachę­cali do bycia sobą i rozwi­ja­nia swoich pasji. To wielki sukces!

W ramach Metropolitalnego Święta Rodziny 20 maja br. RYMcerze mędą gościć w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach. Spotkanie będzie trwało ok 90 minut. W tym roku mamy możliwość przyjęcia czterech grup po 230 osób.

W formularzu zgłoszenia prosimy wybrać godzinę rozpoczęcia spotkania:

  8:00 - brak miejsc

10:00 - brak miejsc

12:00 - zostało 35 miejsc

14:00 - zostało 120 miejsc

Można zgłaszać klasy (gim­nazja, licea, tech­nika)

 

wypełnij for­mu­larz zgłoszenia 

 

ORGANIZATORZY:

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

 

Wiecej o RYMcerzach na stronach: http://www.rymcerze.pl/ i www.facebook.com/Rymcerze

Do góry