Nauki Przedślubne online

weekend narz online1Zapraszamy na nauki przedmałżeńskie w formie online. W sytuacji zagrożenia epidemicznego Duszpasterstwo Rodzin wprowadza nadzwyczajną formę katechez przedmałżeńskich. Proponowane spotkania online są przeznaczone dla narzeczonych diecezji gliwickiej, którzy w najbliższych tygodniach/miesiącach 2020/21r. zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

 

Regulamin katechez przedmałżeńskich - online

 1. Katechezy przedmałżeńskie w wersji online (wideokonferencje w czasie rzeczywistym) są formą nadzwyczajną i obejmują 4 spotkania. Zastępują katechezy przedmałżeńskie parafialne lub weekendowe. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech wizyt indywidualnych w poradni życia rodzinnego.

 2. Uczestnikami katechez mogą być jedynie narzeczeni, z których przynajmniej jedna osoba mieszka na terenie diecezji gliwickiej i termin ślubu jest wyznaczony w roku 2020/ do 31.08.2021r.

 3. Narzeczeni, którzy z powodu pandemii przerwali parafialne katechezy przedmałżeńskie mogą je uzupełnić uczestnicząc w wybranych tematach.

 4. Udział w katechezach narzeczonych zostanie potwierdzony imiennym zaświadczeniem po zweryfikowaniu obecności na poszczególnych sesjach.

 5. Zaświadczenia ukończenia katechez przedmałżeńskich zostaną przesłane w ciągu tygodnia od zakończenia cyklu spotkań na adres pocztowy podany w zgłoszeniu.

 6. Czas trwania katechezy od 60 do 90 minut.

 7. Narzeczeni mogą logować się na platformę ZOOM z jednego urządzenia lub każdy osobno.

 8. Uczestnicy są zobowiązani w czasie spotkania do zapewnienia sobie warunków lokalowych bez obecności osób trzecich oraz innych zakłóceń utrudniających uczestnictwo w spotkaniu.

 9. Uczestnictwo w spotkaniu online jest możliwe po spełnieniu wymogów technicznych:
  - dostęp do smartfonu lub komputera (stacjonarnego, laptopa, tableta) umożliwiającego transmisję w czasie rzeczywistym głosu i obrazu video.
  - połączenie w/w urządzenia z siecią internet o wystarczających parametrach umożliwiających płynną transmisje głosu i obrazu video. (min 10MB/s)

 10. Zgłoszenie wymaga zgody zawartej w formularzu zgłoszeniowym na udostępnienie swojego wizerunku oraz wymaganych danych osobowych w procesie rejestracji i ewidencji uczestników.

 11. Spotkania nie mogą być nagrywane zarówno przez prowadzących jak i uczestników.

 12. Prosimy o wpłacenie ofiary na pokrycie kosztów organizacji nauk w wysokości 60 zł od pary (jedno spotkanie 15 zł) na konto:

  Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej
  Bank Pekao S.A. I O/ Gliwice nr konta: 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620
  w tytule wpłaty prosimy o wpisanie nazwisk uczestników

 

Terminy - zgłoszenia:


Edycja 5 - koniec zapisów

26.10.2020 godz. 19:00 - Ewangelizacja,
02.11.2020 godz. 19:00 - Teologia małżeństwa,
09.11.2020 godz. 19:00 - Liturgia sakramentu małżeństwa,
16.11.2020 godz. 19:00 - Etyka życia małżeńskiego.

 

przycisk60
Edycja 6 - brak miejsc

 

23.11.2020 godz. 19:00 - Ewangelizacja,
30.11.2020 godz. 19:00 - Teologia małżeństwa,
07.12.2020 godz. 19:00 - Etyka życia małżeńskiego,
14.12.2020 godz. 19:00 - Liturgia sakramentu małżeństwa.

 

Instrukcja logowania na platformę internetową ZOOM

 aparat

Instrukcja korzystania i logowania na platwormę zoom: pobierz tutaj

baner1

zrzut ekranu wyboru sposobu łączenia zobacz tutaj

 

Do góry