Nauki Przedślubne online - wstrzymane

weekend narz online1Zapraszamy na nauki przedmałżeńskie w formie online. W sytuacji zagrożenia epidemicznego Duszpasterstwo Rodzin wprowadza nadzwyczajną formę katechez przedmałżeńskich. Proponowane spotkania online są przeznaczone dla narzeczonych diecezji gliwickiej, którzy w najbliższych tygodniach/miesiącach 2021r. zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

 

Regulamin katechez przedmałżeńskich - online

 1. Katechezy przedmałżeńskie w wersji online (wideokonferencje w czasie rzeczywistym) są formą nadzwyczajną i obejmują 4 spotkania. Zastępują katechezy przedmałżeńskie parafialne lub weekendowe. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do trzech wizyt indywidualnych w poradni życia rodzinnego na które umawiają się w wybranej poradni życia rodzinnego - namiary tutaj: https://www.dorodzin.pl/narzeczeni/poradnie.html.

 2. Uczestnikami katechez mogą być jedynie narzeczeni, z których przynajmniej jedna osoba mieszka na terenie diecezji gliwickiej i termin ślubu jest wyznaczony do 31.12.2021r.

 3. Narzeczeni, którzy z powodu pandemii przerwali parafialne katechezy przedmałżeńskie mogą je uzupełnić uczestnicząc w wybranych tematach.

 4. Udział w katechezach narzeczonych zostanie potwierdzony imiennym zaświadczeniem po zweryfikowaniu obecności na poszczególnych sesjach.

 5. Zaświadczenia ukończenia katechez przedmałżeńskich zostaną przesłane listem poleconym w ciągu tygodnia od zakończenia cyklu spotkań na adres pocztowy podany w zgłoszeniu. Proszę podać pełny adres pocztowy miejsca z którego może zostać odebrana korespondencja. W przypadku nie podjęcia poczty i zwrotu, organizator prosi o dodatkowe opłacenie przesyłki.

 6. Czas trwania jednej katechezy ok. 90 minut.

 7. Narzeczeni mogą logować się na platformę ZOOM z jednego urządzenia lub każdy osobno.

 8. Uczestnicy są zobowiązani w czasie spotkania do zapewnienia sobie warunków lokalowych bez obecności osób trzecich (również małych dzieci) oraz innych zakłóceń utrudniających uczestnictwo w spotkaniu.

 9. Uczestnictwo w spotkaniu online jest możliwe po spełnieniu wymogów technicznych:
  - dostęp do smartfonu lub komputera (stacjonarnego, laptopa, tableta) umożliwiającego transmisję w czasie rzeczywistym głosu i obrazu video.
  - połączenie w/w urządzenia z siecią internet o wystarczających parametrach umożliwiających płynną transmisje głosu i obrazu video. (min 10MB/s)

 10. Na maila podanego w zgłoszeniu jest przesyłany link do spotkań online w piątek przed daną katechezą. Proszę sprawdzać spamy, jeśli nie będzie maila.
 11. Zgłoszenie wymaga zgody zawartej w formularzu zgłoszeniowym na udostępnienie swojego wizerunku oraz wymaganych danych osobowych w procesie rejestracji i ewidencji uczestników.
 12. Spotkania nie mogą być nagrywane zarówno przez prowadzących jak i uczestników.

 13. Organizacja nauk online jest finansowana wyłącznie z ofiar uczestników. Prosimy o wpłacenie ofiary na pokrycie kosztów organizacji nauk w wysokości 80 zł od pary (jedno spotkanie 20 zł) na konto:

  Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej
  Bank Pekao S.A. I O/ Gliwice nr konta: 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620
  w tytule wpłaty prosimy o wpisanie nazwisk uczestników

 

Terminy

W okresie lipiec - wrzesień katechezy w wersji online nie odbywają się.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń pandemicznych w miesiącach jesiennych b.r. wznowimy formę online od miesiąca października.

Zapraszamy na katechezy przedślubne organizowane w parafiach - Lista parafii  reklama

 

Instrukcja logowania na platformę internetową ZOOM

 aparat

Instrukcja korzystania i logowania na platwormę zoom: pobierz tutaj

baner1

zrzut ekranu wyboru sposobu łączenia zobacz tutaj

 

Do góry