Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego

Interesujesz się tematami małżeństwa i rodziny?

Chcesz lepiej pełnić rolę małżonka?

Chcesz poprawić relację z dziećmi, teściami, rodziną?

Chcesz lepiej przygotować się do sakramentu małżeństwa?

Zapisz się do Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego!

Zapisz się na studium – wypełnij formularz

kliknij na:

animki1

 

Pierwsze zajęcia odbędą się 20 listopada 2021 r. od godziny 9 do 18 w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5a).

Szczególnie dziś kiedy to nasilają się ataki na małżeństwo i rodzinę, kiedy to co przeciw naturze próbuje się upowszechniać jako normę, warto wzmocnić własną rodzinę, lub pomóc innym w codziennej pielęgnacji miłości.

Studium Życia Rodzinnego powołane w roku 2005 pod patronatem ks. biskupa ordynariusza jest prowadzone przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej. Nauka trwa dwa lata (4 sem), a zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach od 9 do 18.

Studium jest kierowane do każdego kto chciałby:

  • uzupełnić wiedzę na temat małżeństwa i rodziny
  • profilaktycznie uprzedzać konflikty w swoim małżeństwie, rodzinie
  • być prawdziwie kochającym małżonkiem
  • być odpowiedzialnym rodzicem
  • pomagać innym w trudnościach małżeńskich i rodzinnych
  • przygotować się do życia w małżeństwie i rodzinie
  • upewnić się w swoim wyborze powołania
  • nabyć praktycznych umiejętności prowadzenia prawidłowego dialogu
  • przygotować się do posługi w parafii dla małżeństw i rodzin
  • być obrońcą życia poczętego

To tylko wybrane korzyści z wielu jakie zapewniamy poprzez zapraszanie szanowanych wykładowców z wielu uczelni i środowisk Kościoła.

Przy wyborze wykładowców kierujemy się przede wszystkim:
– dobrą znajomością tematu
– rzetelnością w realizacji tematu
– umiejętnością ukazywania wartości chrześcijańskich w kontekście realizowanego tematu
– doświadczeniem życiowym prelegentów
– dobrym kontaktem prowadzącego ze słuchaczem
– wykorzystaniem metod aktywizujących w trakcie wykładów przez wykładowcę

Naszymi stałymi wykładowcami są:
– mgr-lic. teol. Ks. Eugeniusz Gogoliński – były wieloletni duszpasterz rodzin
– ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec – kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społ. Wydz. Teol. U.O.

– ks. dr Łukasz Florczyk – biblista U.O.
– ks. dr Rafał Dappa – prawo kanoniczne – przewodniczący Trybunału Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej

– dr Stanisława Mielimąka – dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii U.Ś.

– dr Marek Babik – wykładowca Ignatianum w Krakowie
– mgr Katarzyna Kamińska Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, świecki teolog, instruktor NPR
– mgr Michał Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, psychoterapeuta, mediator, interwent kryzysowy, instruktor NPR
– mgr Agnieszka Kafka – Prezes PSNNPR oddział śląski, instruktor NPR, doradca życia rodzinnego 

– mgr Małgorzata Nitecka – psycholog, trener PTP
– mgr Teresa Plewa – doradca życia rodzinnego
– mgr Katarzyna Asztabska – międzynarodowy konsultant Laktacyjny IBCLC
– mgr Marek Wójcik- doradca życia rodzinnego – diecezji Bielsko-Żywieckiej
– mgr Elżbieta Łabojko – specjalista terapii uzależnień
– mgr Iwona Łyda – radca prawny

– dr Kornelia Czogalik – doradca życia rodzinnego, świecki teolog, nauczyciel NPR

Wiecej informacji

W realizacji programu Studium (ok. 150 godzin zegarowych), łączącego elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe przewodnikami będą doświadczeni specjaliści. Podejmowane będą tematy dotyczące małżeństwa i rodziny w aspekcie teologicznym, etycznym, psychologicznym, biologicznym i prawnym oraz zajęcia warsztatowe dotyczące dynamiki grupy i nauczania metody Naturalnego Planowania Rodziny.

Zajęcia będą odbywały się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A, raz w miesiącu w soboty godz. 9-18 (godz. 13-14 przerwa obiadowa) i jeden weekend wyjazdowy.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, uzyskując wiedzę i  uprawnienia do prowadzenia: prelekcji na temat małżeństwa i rodziny, Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego, katechez i spotkań dla młodzieży oraz nauki metody Naturalnego Planowania Rodziny objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Posiadanie w/w  dyplomu uprawnia do działalności na terenie Kościoła Katolickiego Diecezji Gliwickiej na podstawie misji kanonicznej wydanej przez Biskupa Diecezji Gliwickiej za rekomendacją duszpasterstwa rodzin.