Częstochowa 2004

Sprawozdanie z Jesiennej sesji Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin
 i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego
Częstochowa 24-26 wrzesień 2004

 

Na samym wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznej Pielgrzymce Rodzin na Jasnej Górze. Jak co roku pielgrzymkę rodzin poprzedził zjazd Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego. Tematyka konferencji skupiła się wokół dalszych wskazówek wprowadzenia „Przygotowania do małżeństwa” przy parafii, dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Choć wielu określa te przygotowania jako swoistego rodzaju katechezę, to jednak forma prowadzenia tych spotkań będzie odbiegała od tak popularnego monologu. Jak wiemy w przygotowaniu do małżeństwa mają być zaangażowane całe zespoły pastoralne , a więc pewną tematykę będą podejmowały małżeństwa , inną lekarz specjalista a jeszcze inną kapłan. Ten podział ma na celu wprowadzenie młodego człowieka w świat prawdy, jednakowego myślenia dorosłych, jako przedstawiciela różnych środowisk. Największą wartość będą miały zarówno świadectwa osób prowadzących jak i umiejętnie prowadzona dyskusja z uczestnikami. Obecnie została podana tematyka spotkań i w niektórych diecezjach na tej podstawie opracowywane są podręczniki metodyczne.

Profesor Urbaniak  sformułował cel ogólny przygotowania do życia w rodzinie. „Przygotowanie do życia w rodzinie ma wspomagać katechizowanych w odkrywaniu swego powołania postrzeganego w kontekście wspólnoty rodzinnej.” Wybór drogi życiowej młodego człowieka nie może dziełem przypadku czy presji społecznej. Aby wybierać należy najpierw poznać różne drogi powołań. Profesor Urbaniak podaje sześć czynników, które w podanej kolejności oddziałują na młodzież:

1. Telewizja

2. Grupy rówieśnicze

3. Rodzice

4. Filmy, Internet, gry komputerowe

5. Prasa młodzieżowa

6. Kościół i szkoła

Kolejnym prelegentem był redaktor organizacji Fronda - Grzegorz Górny. Fronda identyfikuje się jako kontrrewolucja seksualna. W ogólnym zarysie  przedstawił działania zarówno w kraju jak i  za granicą przeciwstawiania się fali tzw. „ Wolności seksualnej.” Młodzi ludzie coraz częściej przeciwstawiają się rzeczywistości, kreowanej sztucznie przez potęgi finansowe koncernów propagujących środki ubezpładniające. Choć pewnie przyjdzie nam jeszcze poczekać na rozwiązanie prawne na szczeblu troski państwa o zdrowie swoich obywateli - rodzin, to jednak ku zdziwieniu wielu osób proponowana zmiana ustawy w kwestii dofinansowania środków antykoncepcyjnych, została odrzucona większością głosów.

Po krótkiej przerwie mogliśmy zapoznać się z sytuacją polskich rodzin zamieszkujących w Hamburgu skąd przyjechała do nas pani Grażyna Koszałka. Pani Grażyna podała wyniki analiz badań przeprowadzonych pośród emigrantów. Sytuacja polskich rodzin na emigracji w kontekście planowania rodziny zdaje się być niepokojąca. Z nierozwagą przyjmowane wzorce są przyczyną rozpadów rodzin katolickich. 

Na koniec pierwszego dnia mieliśmy okazje usłyszeć aktualności z Parlamentu Europejskiego, które przekazał nam najmłodszy z europarlamentarzystów pan Wojciech Wierzejski. Pomimo podziałów programowych, udało wyłonić się 48 osób z pośród 730 europarlamentarzystów, którzy zgodnie opowiedzieli się za życiem. Smutny jest fakt iż do tej grupy przystąpiły w większości osoby kościoła protestanckiego o poglądach konserwatywnych. Z inicjatywy polskich europarlametarzystów  wpłynął wniosek z prośbą o wskazanie miejsca w budynku europarlamentu na kaplicę ekumeniczną. Pan Wierzejski zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę, a mianowicie na zapis w słynnym Raporcie Broka mówiący o tym, że ponoć w Polsce są inicjatywy przeciw życiu. Polscy parlamentarzyści złożyli wniosek o wykreślenie tego zapisu z raportu który jednak nie został uwzględniony.

        W drugim dniu spotkania zostało zaplanowane spotkanie modlitewne oraz przedstawienie programu „Chrześcijańskie narzeczeństwo” realizowanego przy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w diecezji Gdańskiej przez panią Alinę Strzałkowską oraz Ks. dyrektor Zbigniewa Dużała. W ramach tego programu o szerokim spektrum oddziaływania na ludzi młodych realizowane są: warsztaty dla uczniów gimnazjalnych, weekendowe przygotowania do małżeństwa dla narzeczonych, Festiwal „Młodzi i miłość’’. Wszystkie te propozycje są odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II kierowane do ludzi młodych: „Nie możecie przegrać miłości’’. Ks. Zbigniew zwrócił uwagę na potrzebę kreowania i promowania małżeństw - rodzin.

        Po przerwie uczestnicy pielgrzymki rodzin spotkali się na konferencji poświęconej tematowi: Uczciwość urzędnicza. Prelekcje wygłosił prezes Najwyższej Izby Kontroli pan Mirosław Sekuła. Jak sam słusznie zauważył problematyka pojmowania uczciwości jest bardzo szeroka. W ciągu niespełna dwóch godzin pan Sekuła zapoznał nas z terminologią wyjaśniając znaczenie takich pojęć jak: minister- sługa urzędnik – ktoś urządzający „ ogrodnik.” Kolejne słowa padły pod adresem urzędników wytykając wady: pycha, nieuczciwość, nie wytrwałość, bezmyślność działania. Gdy popatrzymy przez pryzmat tych wątpliwych przymiotów dojdziemy do popularnego ostatnimi czasy zjawiska korupcji. Czynniki wpływające na korupcje to: moralne przyzwolenie, poczuci bezkarności, istnieje mechanizm, który umożliwia korupcje. Nam obywatelom szczególnie daje się we znaki brak sprawnego organu sprawiedliwości. Pan  Mirosław Sekuła  podaje cztery główne filary praworządnego państwa: parlament, urzędy publiczne, urzędy kontrolujące, sądownictwo. Na koniec wypowiedzi prelegent pozwolił sobie na taką małą dygresję, czy aby dziś z przyzwyczajenia sięgamy do zasad panujących w poprzednim systemie, szukając winnych, karząc niewinnych i nagradzając postronnych. Po wszystkich spotkaniach i konferencjach rozpoczął się czas modlitwy. Zgromadzone rodziny towarzyszyły Jezusowi w drodze krzyżowej oświetlając drogę płomykami świec. Ten osobliwy marsz był zapewne doświadczeniem dla tych, którzy uznali swą słabość w grzechu. Rozważając kolejne stacje męki Pańskiej myślami byliśmy przy Maryi. Na zakończenie donośnym śpiewem Boga Rodzicy i apelem Jasnogórskim prosić o Matczyne błogosławieństwo dla wszystkich rodzin.

        Po apelu Jasnogórskim rozpoczęło się czuwanie w trakcie którego o północy została odprawiona Eucharystia, która na długo pozostanie w pamięci doradców życia rodzinnego wstępujących w szeregi Doradców Duszpasterstwa Rodzin. Wspólnie zawierzyli Matce Bożej swoją posługę słowami.:

Przychodzimy do Ciebie Matko polskich rodzin,

aby u początku naszej pracy apostolskiej

powiedzieć Tobie wdzięcznym sercem:

"Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam".

Jesteśmy przy Tobie, aby czysta miłością

kochać Boga i człowieka.

Jesteśmy przy Tobie, aby czystą miłością

kochać rodzinę i każde dziecko od chwili poczęcia.

Jesteśmy przy Tobie, aby wsłuchiwać się w głos

Twego Syna i uczynić wszystko cokolwiek

On nam powie we współczesnej Kani polskiej.

Pragniemy czuwać razem z Tobą nad tym,

aby miłość małżeńska i rodzicielska

w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety

była coraz bardziej podobna

do Twojej macierzyńskiej miłości.

Przynosimy Ci Matko trud i radość naszej formacji,

przygotowującej nas do posługi na rzecz polskich rodzin i małżeństw.

Przyjmij, o matko, nasze pragnienia

godnej pracy apostolskiej

w duchu encykliki "Humanae vitae" i adhortacji

"Familiaris consortio".

Ucz nas, o Matko Pięknej Miłości, wrażliwości na potrzeby

współczesnej młodzieży i wszystkich środowisk,

do których nas pośle Boża Opatrzność.

Te wszystkie nasze pragnienia i nadzieje

składamy w Twoje Matczyne dłonie - wołając ufnie:

Pod Twoją Obronę uciekamy się ...

        Po Eucharystii był czas na uścisk dłoni naszego Krajowego Duszpasterza Rodzin Ks. biskupa Stefanka i pamiątkowe zdjęcia. Z ostatniego kursu zorganizowanego na terenie naszej diecezji, dziesięć osób zawierzyło Maryi.

 

          W niedzielny poranek zgromadziliśmy się ostatni raz na wałach Sanktuarium by uczestniczyć we Mszy Św. podczas której małżonkowie mieli możliwość odnowienia ślubów.

         Najważniejszym wezwaniem Duszpasterzy Rodzin były słowa „Rodzino zadbaj o siebie”. Ojciec Rębacz tłumaczy, że tak naprawdę to tylko od nas zależy szczęście rodzin, to od nas zależy czy wyłączymy pilotem telewizor i znajdziemy czas na rozmowę z dziećmi, współmałżonkiem. Ks. Biskup Stefanek podczas homilii zwrócił się  do wszystkich z prośbą, aby nie lekceważyli kolejnych posunięć polityków zmierzających do rzekomego ujednolicenia praw w Unii Europejskiej, które nie są prawami wolnego człowieka, są natomiast prawami zakłócającymi prawidłowe funkcjonowanie podstawowej jednostki jaką jest rodzina. To my wybieraliśmy polityków, parlamentarzystów, więc to my mamy prawo wyrazić swoje niezadowolenie w sprawach najwyższej wagi, jak życie ludzkie czy miłość, która kwitnie i rozwija się w „zdrowych” rodzinach. Nie czekaj na innych, sam wyślij e-maila lub przyklej znaczek na kopertę, jeśli zrobisz to ty i tysiące innych, którym los Polski nie jest obojętny nie będzie to kolejny list czy wiadomość wyrzucona do kosza.

 

Do góry