Metroplitalne Święto Rodziny 2013W ramach Metropolitalnego Święta Rodzin zapraszamy na spotkania

Starostwo Powiatowe Gliwic we współpracy z Diecezją Gliwicką i Duszpasterstwem Rodzin zaprasza na dwa wykłady w Centrum Edukacyjnym im. bł. Jana Pawła II w Gliwicach:

- 22 maja 2013 r. (środa) godz. 10.00 – 12.00 wykład pt. „Warsztaty – zakochani
i wolni” prowadzone przez Beatę i Marcina Mądrych z krakowskiej „Kreacji Zabawy” (wymagane zgłoszenie tylko grupy pod nr tel. 507389948)

- 25 maja 2013 r. (sobota) godz. 16.00 – 17.00 wykład pt. „Blaski i cienie rodziny zastępczej” prowadzony przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przedstawicieli rodzin zastępczych z powiatu gliwickiego

Do góry