Rekolekcje dla rodzin 21-30.08.2017

 


TEMAT: "Zbudujemy dom na Skale" - rekolekcje dla małżeństw i rodzin z elementami warsztatów.

TERMIN: 21 - 30 sierpień 2017r.

Rozpoczynamy 21 sierpnia Mszą św. o godz. 17:00, kończymy 30 sierpnia obiadem o godz. 13:00

MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny Misji Afrykańskich
               im Kleryka Roberta Gucwy SMA 

               Ś
migowskie 110, 33-350 Piwniczna Zdrój

 

UCZESTNICY: Małżeństwa sakramentalne (oczywiście z dziećmi jeśli są:)

 

KONTAKT: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej, tel. 507389948,

 

ZGŁOSZENIA: Wypełnij formularz

 

email: biuro(at)dorodzin.pl

 
Nie ma lepszego planu na rodzinę, niż plan Stwórcy, który wskazuje jako jedyny trwały fundament dla domu - Skałę czyli Jezusa Chrystusa. Dlatego chcemy pomóc Wam w dokonaniu inwentaryzacji dotychczasowych robót aby można było, rozeznać na jakim etapie budowy domu jesteście i czy aby prace nie stanęły w martwym punkcie. Dom niezamieszkały, lub taki do którego nie chce się wracać, zapewne wymaga zmian, które są możliwe do realizacji jeśli podejmiecie właściwe decyzje i właściwie zainwestujecie w kolejnych latach swojego małżeństwa.

 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7, 21-27)

 

W trakcie rekolekcji będą poruszane między innymi zagadnienia takie jak:

 • Skała czy piasek fundamentem naszego domu?
 • Docieplamy nasz dom. Czyli jak nie tracić miłości małżeńskiej.
 • Trwała konstrukcja domu rodzinnego.

Uczestnicy rekolekcji rodzinnych korzystają z:

 • Wspólnych modlitw porannych i wieczornych - śpiew, rozważania, dziękczynienie.
 • Codziennej Eucharystii.
 • Możliwości przygotowania się i przystąpienia do sakramentu Spowiedzi Św.
 • Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Zajęć grupowych - warsztatowych w temacie rekolekcji dla małżeństw. Dzieci w tym czasie mają zajęcia w swoich grupach wiekowych, a najmłodsze są pod opieką indywidualną opiekunek (dzieci nie mogą przebywać na warsztatach rodziców).
 • Kręgu biblijnego (spotkania dotyczącego rozważania wybranego tekstu biblijnego pod kierownictwem teologa)
 • Rozmów indywidualnych z osobą duchowną lub osobami prowadzącymi zajęcia (psychologiem, doradcą życia rodzinnego, mediatorem, instruktorem naturalnego planowania rodziny).
 • Zajęć organizowanych jako propozycja spędzania wolnego czasu dla całych rodzin w tym: "męska wyprawa", "twórcze kobiety", odkrywamy talenty, wyjście w góry, konkursy sportowe i inne z nagrodami oraz wiele innych atrakcji dla młodszych i starszych.
 • Ciszy i przepięknych, otaczających dom rekolekcyjny gór Beskidu Sądeckiego.


Prowadzący:

Bernadeta Szymik-Kozaczko jest doświadczonym psychologiem pracującym wiele lat z małżeństwami. Obecnie prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną w Specjalistycznej Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego. Współzałożycielka Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce, które powstało w celu wielopłaszczyznowej pomocy rodzinie.

Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie małżonkowie z 21 letnim stażem i rodzice dwóch synów. Od 2004 roku są Diecezjalnymi Doradcami Życia Rodzinnego posługującymi w Duszpasterstwie Rodzin Diecezji Gliwickiej. Katarzyna jest magistrem teologii o specjalizacji poradnictwo rodzinne. Michał jest dyplomowanym mediatorem sądowym, interwentem kryzysowym i doradcą życia rodzinnego prowadzącym zajęcia dla małżeństw w zakresie psychoedukacji oraz warsztaty z zakresu tematyki rodzinnej w programach PAL i DR.

Rekolekcje powstały z inspiracji i potrzeb jakie mieliśmy w okresie naszego młodego małżeństwa. Większość ofert było kierowanych do członków wspólnot. Niestety wówczas (do nadal) należeliśmy do wspólnoty Wielkiego Zawierzenia, która prowadzi jedynie rekolekcje indywidualne w duchu Ignacjańskim. Potrzebowaliśmy jednak oferty, która łączyłaby aktywny wypoczynek z możliwością rozwoju duchowego nas młodych małżonków i naszych dorastających dzieci.
Gdy 13 lat temu przyjęliśmy posługę jako Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego w Diecezji Gliwickiej naszym pragnieniem było zorganizowanie właśnie takich rekolekcji dla rodzin. Oczywiście zapraszamy każdego niezależnie od przynależności do wspólnot Kościoła Katolickiego, jak i stażu małżeńskiego.

 
Więcej o miejscu organizowanych rekolekcji na stronie internetowej www.sma.pl

Zdjęcia Ośrodka Rekolekcyjno - Misyjnego Stowarzyszenia misji Afrykańskich TUTAJ
 
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2016 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2015 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Piwniczna 2014 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2013 TUTAJ 
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2012 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2011 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2010 TUTAJ
Fotorelacja z rekolekcji dla rodzin Koszarawa 2009 TUTAJ

Koszt:

 Dorośli (od 18 r.ż.)

770,-
 Pobyt poza rekolekcjami dorosłej osoby

700,-

 Młodzież - 14-17 lat

700,-

 Dzieci - 7-13 lat

480,-

 Przedszkolaki - 3-6 lat (pobyt i opieka w grupie)

430,-

 Przedszkolaki - 3-6 lat (pobyt i indywidualna opieka od organizatorów)

830,-

 Przedszkolaki - 3-5 lat (pobyt i opieka we własnym zakresie)

380,-

 Maluchy - 0-3 lat (pobyt)

0,-

 Własna opiekunka dla dziecka (nocleg i wyżywienie)

700,-

 Opieka indywidualna dla dziecka od organizatorów

400,-

 

Opieka dla dzieci i młodzieży - wyjaśnienie terminów użytych w cenniku:

- opieka w grupie wiekowej - zapewnione zajęcia dla odpowiedniej grupy wiekowej przez opiekuna(ów)

- indywidualna opieka dla dziecka - opiekunka dla dziecka, które wymaga szczególnej uwagi zapewniona przez organizatora

- opieka nad dzieckiem we własnym zakresie - osoba, którą Państwo sami zaangażujecie do opieki nad swoim dzieckiem.

Opłata obejmuje pobyt z pełnym wyżywieniem (3 posiłki dziennie), uczestnictwo w warsztatach, materiały, atrakcje dla rodzin (wycieczka w góry, zajęcia plastyczne, nagrody w konkursach, poczęstunek i zabawa na balu) opiekę dla dzieci i młodzieży w trakcie grupowych zajęć.

Opłata nie obejmuje: dojazdu, dodatkowego ubezpieczenia, napojów chłodzących. Na miejscu będzie prowadzony sklepik ze słodyczami, napojami.

Zaliczka:

Oprócz zgłoszenia wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% całości kosztów na poniżej podane konto bankowe Duszpasterstwa Rodzin w terminie do dnia 15.05.2017r. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych zaliczka jest zwracana tylko w przypadku przyjęcia na to miejsce innej chętnej rodziny z listy rezerwowej.

Duszpasterstwo Rodzin
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice

Bank Pekao S.A. I/O. Gliwice

Nr. 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620

tytułem: rekolekcje w Piwnicznej 2017

  
Do góry